Navigera till sidans huvudinnehåll

Sexit

Sexit är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där ett verktyg skapats för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga killar och tjejer och förbättra samtal kring sexuell hälsa. Sexit är ett verktyg som används i individuella möten med ungdomar. Sexit består av en heldagsutbildning, en handbok och ett formulär med 20 frågor.

Sexit syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Verktyget är framförallt skapat för personal på ungdomsmottagningar men även elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatrin pilottestar verktyget.

För att komma igång med Sexit bör man först genomgå utbildning i metoden. Det är viktigt att hela mottagningen/elevhälsoteamet genomgår utbildningen tillsammans. Ta kontakt med sektion Folkhälsa som samordnar förfrågningar om utbildningar. Utbildningen genomförs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra götalandsregionen.