Navigera till sidans huvudinnehåll

Självhjälpsgrupper

Att träffa andra med liknande erfarenheter i en självhjälpsgrupp kan göra att man mår bättre, och hittar styrka att gå vidare. Stödet i gruppen kan göra skillnad!

Gruppens styrka är att alla bär på liknande erfarenheter, deltar på samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. Självhjälpsgruppen bygger på frivillighet. På 1177.se kan du se vilka grupper som är igång samt vilka grupper som söker deltagare.

Gruppen startar så snart fem till åtta personer anmält intresse att samlas om samma tema. De första fyra träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov. Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar. Att vara med i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt. Deltagarna kan vara anonyma och tystnadslöfte gäller. 

Träffar du någon som du ser skulle ha hjälp av att vara med i en självhjälpsgrupp så informeras om att ta kontakt se nedan kontaktuppgifter. Önskar patienten att vi tar kontakt, hör av dig till oss så kontaktar vi vederbörande.

Mer information finns på 1177.se: Vara med i en självhjälpsgrupp 1177

Kontakt:

Länskoordinator
Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare
Telefon 010-242 41 73, Mobil 070-545 06 05
birgitta.ekeberg@rjl.se 

Kontakt/igångsättare
Patrik Blomqvist
Patientstödjare
Mobil 070-247 87 17
patrik.blomqvist@rjl.se