Navigera till sidans huvudinnehåll

Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser om yrkeslivet

Yrket har en stor betydelse och många bär på berättelser om sina yrkesliv. Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser om yrkeslivet” är ett är tvåårigt projekt vilket vänder sig till seniorer som har intresse av bygdens och kommunens yrkeslivshistoria. 

Under projektets gång kommer seniorer att intervjuas av seniorer kring deras forna yrkesliv. Intervjuerna kommer att leda till dokumentärfilmer i 12 kommuner. Ett delprojekt är också att starta studiecirklar på exempelvis boenden så att fler får möjlighet att diskutera sina yrkesliv och minnen.

Syfte

Syftet med projektet är att motverka ensamhet och bidra till välmående för alla seniorer som är delaktiga. Projektet syftar även till att bevara historien för framtiden.

Målgrupp

Projektet vänder sig till seniorer som har intresse av bygdens och kommunens yrkeslivshistoria.

Arrangör

Projektet leds av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköpings läns hembygdsförbund och Jönköpings läns museum.

Kontaktpersoner