Navigera till sidans huvudinnehåll

Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser om yrkeslivet

Yrket har en stor betydelse och många bär på berättelser om sina yrkesliv. ”Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser om yrkeslivet” är ett är tvåårigt projekt vilket vänder sig till seniorer som har intresse av bygdens och kommunens yrkeslivshistoria. Projektet avslutas 2024.08.31.

Under projektets gång har seniorer intervjuats av seniorer kring deras forna yrkesliv. Intervjuerna leder till 11 dokumentärfilmer i 10 av Jönköpings läns kommuner. I ett pågående delprojekt genomförs studiecirklar på äldre-, senior- och demensboenden så att fler får möjlighet att diskutera sina yrkesliv och minnen.

Syftet med projektet är att motverka ensamhet och bidra till välmående för alla seniorer som är delaktiga. Projektet syftar även till att bevara historien för framtiden.

Projektet vänder sig till seniorer som har intresse av bygdens och kommunens yrkeslivshistoria.

Projektet leds av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköpings läns hembygdsförbund och Jönköpings läns museum.

Kontaktpersoner: