Navigera till sidans huvudinnehåll

Varför arbeta med hälsosamma matvanor?

Hälsosamma matvanor har en central roll för både hälsa och välbefinnande. Maten har stor betydelse för människans fysiska och psykiska hälsa, välmående och prestationsförmåga. Det finns stora hälsovinster att göra för både individer och på gruppnivå. Hela samhället skulle vinna på att fler börjar äta mer hälsosamt. 

Maten har även en stor påverkan på miljö och klimat. Genom hälsosamma matvanor förbättras inte bara folkhälsan utan även belastning på miljö och klimat minskar. Det som är hälsosamt för människor är också gynnsamt för en hållbar utveckling. 

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och ohälsa i Sverige och ökar risken för sjukdom, sänkt livskvalitet och för tidig död, framför allt genom en ökad risk att drabbas av obesitas, hjärt- och kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes och karies. 

Ohälsosamma matvanor är en egen riskfaktor som är oberoende av vikt/BMI.         Diagram Livsstilsfaktorer kopplade till ohälsa, Sverige 2019. Matvanor är den livsstilsfaktor som näst efter tobak orsakar mest sjukdom och förtida död.  8% av den totala bördan av sjukdom och död. Tobak bidrar med cirka 11% och alkohol med cirka 5%.

Hälsosamma matvanor ökar sannolikheten att behovet av näringsämnen tillgodoses, samtidigt som hälsosamma matvanor kan skydda mot ett stort antal sjukdomar.

Även små förändringar kan göra stora vinster i hälsa, särskilt för dem som äter sämst och har så kallade betydande ohälsosamma matvanor. Dock skulle majoriteten, 90 %, av befolkningen kunna göra någon förändring med matvanorna som kan främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Det är angeläget att arbeta för att främja hälsosamma matvanor.