Navigera till sidans huvudinnehåll

Viktiga fall - en kampanj för att minska fall i Jönköpings län

En tredjedel av alla som är 65 år eller äldre faller en eller flera gånger per år. I Jönköpings län skadar sig cirka 2000 personer 65+ av fallolyckan så allvarligt att de behöver sjukhusvård. Det finns mycket man kan göra för att förebygga fall och Viktiga fall är ett initiativ för att bidra till det.

Viktiga fall är en kampanj riktad till personer som arbetar inom hälsa, vård och omsorg för äldre i Jönköpings läns kommuner, Region Jönköpings län och civilsamhället.

Syfte med Viktiga fall är att:

  • minska risken för fall genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom att stödja den äldre att själv förbättra och behålla sin hälsa kan fler friska år läggas till livet
  • sammanställa material som kan användas i möten med seniorer
  • vara en del av Bästa platsen att åldras på.
Försättsblad Viktiga Fall 2023
Fall och läkemedel
Balans och styrketräningsprogram för att minska risken för fall
Checklista - Praktiska tips för att förhindra fallolyckor

Kontaktuppgifter:

Eva Timén, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län, eva.timen@rjl.se

Helena Blom Håkansson, FOU-ledare Region Jönköpings län helena.blom.hakansson@rjl.se