Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur för hälsa - Barn och unga

Deltagandet i kulturlivet bidrar till bland annat personlig utveckling, stärkt självkänsla och välbefinnande, liksom ett livslångt lärande och social inkludering. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.