Navigera till sidans huvudinnehåll

Alkohol

Alkoholvanor kan vara en betydande bakomliggande orsak till en rad olika sjukdomar och besvär. Vid riskbruk av alkohol finns en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Olika typer av riskbruk av alkohol kan ge upphov till olika typer av negativa konsekvenser. Studier visar att tidig debut av alkohol och andra riskbruk är förknippat med risk för missbruk eller beroende i vuxen ålder, en längre exponeringstid och därmed ökad risk för sjukdomar och för tidig död, därför är det centralt med tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser.