Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn och unga

Region Jönköpings län arbetar för trygga och goda uppväxtvillkor och för en jämlik hälsa över länet. Det förebyggande folkhälsoarbetet för att stärka barn och ungas fysiska, sociala och psykiska hälsa intensifieras under kommande år. Insatser, kartläggning och utbildningar sker ofta i samverkan eller riktar sig till samverkansparter inom kommun, region, civilsamhälle och näringsliv. Nedan följer ämnesområden, metoder och verktyg som syftar till att främja hälsa hos barn och unga i länet. Sektion folkhälsas roll kan vara coachande, kunskapsbärande, strategisk eller brobyggande för ökat folkhälsoarbete i Region Jönköpings län.