Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på

I ledningssystemet för samverkan har beslut fattats att tillsammans arbeta för bästa platsen att växa upp, leva och bo på. Tre områden har prioriterats för ett fördjupat arbete i nära samverkan: fullföljda studier, psykisk hälsa och fysisk aktivitet.