Navigera till sidans huvudinnehåll

Kommunsamverkan

God folkhälsa kräver samarbete. Sektion folkhälsas uppdrag handlar om att stödja det lokala folkhälsoarbetet i länets kommuner och att driva viktiga utvecklingsinsatser i länet.

Kommunerna har ett ansvar för det lokalt folkhälsoarbete genom att planera, genomföra och följa upp hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. I flertalet kommuner leds och samordnas folkhälsoarbetet i lokala råd eller samverkansforum. Sammansättningen av råden utgår från varje kommuns egna förutsättningar. Det är viktigt att varje kommun formulerar sina mål och prioriteringar för folkhälsoarbetet.

Läs mer