Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för jämlik hälsa

För att förbättra länsinvånarnas förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete, gemensamt fokus och kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen.

Region Jönköpings län har tagit initiativ till en samverkansprocess med olika aktörer i länet. Syftet är att tillsammans ta fram en strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.

Läs mer