Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för jämlik hälsa

För att förbättra länsinvånarnas förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete, gemensamt fokus och kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen.