Navigera till sidans huvudinnehåll

Våld i nära relationer

Personal inom hälso- och sjukvård måste ha kunskap om och förmåga att se tecken på våld i nära relation. Det är också viktigt att känna empati, ställa frågor och samtala på ett respektfullt och etiskt sätt med den som har utsatts för våld. (Socialstyrelsen)