Navigera till sidans huvudinnehåll

Om planen för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård

”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård” är ett strategiskt dokument som visar på övergripande riktning för Region Jönköpings läns hälso- och sjukvårdsarbete. Riktningen formuleras i sex strategier som konkretiseras i utvecklingsområden där aktörer inom länet samverkar för att formulera och testa nya arbetssätt som ska implementeras i det dagliga arbetet och driva omställningen. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre och jämlik vård.