Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi 4: Primärvården som bas

Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs.