Navigera till sidans huvudinnehåll

Har du en insikt? Dela den här!

 

En insikt innebär att identifiera och förstå något i din vardag på arbetet som är nytt, nyttigt och nyttiggörande. Det handlar om att upptäcka möjligheter till innovationer som kan göra verklig skillnad för både vårdpersonal och patienter.

Det kan vara en produkt, en ny process eller en tjänst som behöver utvecklas, men även något som skulle kunna skapa ökat värde genom att exkluderas.

Har du en insikt i ditt vardagliga arbete som skulle kunna underlätta för dina kollegor eller för de människor som söker vård i vårt län?

Nu ges du möjligheten att ta del av Region Jönköpings läns innovationsplattform och få stöd och coachning för att omsätta dina tankar i praktiken.

Bli en del av förändringsresan genom att dela din insikt och vara med och forma framtidens vård. Alla insikter som kommer in utforskas och värderas av en expertgrupp. Bedöms din insikt vara något nytt, nyttigt och nyttiggörande kan du få stöd för att förverkliga din insikt. Stödet ges genom att du får en personlig innovationscoach som hjälper dig hela vägen.

Lämna en insikt

Välj det alternativ som passar dig bäst.
Ange vem/vilka som skulle dra nytta av en eventuell lösning samt vilken nytta lösningen skulle innebära.
Finns det något sätt att lösa problemet idag?

Stöd av en coach

Du som har en insikt som kan ligga till grund för ett innovationsarbete kan få stöd av en innovationscoach. En innovationscoach spelar en viktig roll i att främja och stödja dig genom hela innovationsprocessen. Exempelvis kan coachen underlätta kommunikation och samarbete, tillhandahålla strukturerade metoder samt fungera som en mentor och guide genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och expertis.

Innovationscoacherna bedömer alla insikter som skickas in via formuläret. Coacherna gör i första steget ett urval av vilka insikter och personer som de kommer att arbeta vidare med.

Du som skickar in en insikt kommer att få svar och om du väljs ut kommer du att få en personlig innovationscoach. Innovationscoachernas roll är att steg för steg finnas med i Region Jönköpings läns innovationsprocess och stödja arbetet med att gå från en insikt till en innovation.

I praktiken innebär det oftast att coachen stöttar mest i början av processen för att i senare delar utgöra en kontaktperson som du kan höra av dig till vid behov.

Innovationscoachen kommer även att hjälpa till med de verktyg och metoder som du behöver i innovationsprocessen, ta in kompetens, bygga team och hjälpa till med kontakt med andra samarbetspartners i innovationsarbetet, till exempel Futurum, Jönköping University, Jönköping Academy, Science Park eller Almi.

Innovationscoacherna bistår även med stöd för att kunna söka ekonomiska bidrag.