Navigera till sidans huvudinnehåll

Inspiration

kirurgkliniken_jw_20230531_042_2.jpg

En innovation är något nytt, nyttigt och nyttiggörande. Har du en insikt som kan göra hälso- och sjukvården bättre? Tveka inte att skicka in den!

Nedan kan du läsa om våra inspiratörer och innovatörer Sofi Fristedt och Emma Grundström som berättar om sina innovationsresor.

Sofi Fristedt: Forskning för ett aktivt och hälsosamt åldrande

Sofi_Fristedt_citatbild.png

Sofi Fristedt är forskare på Hälsohögskolan i Jönköping och hennes forskning handlar huvudsakligen om teknik och vardagliga resmöjligheter som medel för aktivt och hälsosamt åldrande.

Hon har en bakgrund som arbetsterapeut och har ägnat mycket av sitt yrkesliv åt att underlätta och stödja personer med hjälpmedel. Hennes passion för att skapa meningsfulla lösningar för äldre har lett henne till att bli en nyckelperson inom ett forskarteam som fokuserar på att integrera teknik i vardagen för att optimera hälsa och välbefinnande.

App som påminner äldre om att borsta tänderna

Ett av Sofis projekt är en app kopplad till en surfplatta, utvecklad i samarbete med Folktandvården i länet. Tanken bakom projektet var att skapa ett verktyg för att påminna äldre med kognitiv svikt att regelbundet borsta tänderna. Den innovativa lösningen innebär att appen är synkroniserad med en tandsbortsmugg och ger användaren påminnelser om tandborstning om muggen inte lyfts inom en angiven tidsram, som till exempel morgon eller kväll.

Olika perspektiv berikar

Sofi delar med sig av sin entusiasm för den innovationsplattform som nu finns inom regionen. Hon har förhoppningen att plattformen blir en säker och stödjande miljö där idéer kan utvecklas från de första insikterna till verkliga innovationer. Enligt Sofi är nyckeln att involvera olika perspektiv tidigt i processen, vilket berikar och förfinar varje idé.

− Innovationsplattformen blir en bra plattform att komma till tidigt för att utveckla sin idé i en trygg miljö. Min erfarenhet är att saker blir bättre om man plockar in olika perspektiv och även kunskap från forskare, tidigt, säger Sofi.

Emma Grundström: Från akutsjukvård till entreprenörskap

Emma_Grundström_citatbild.png

Emma har alltid haft drömmen att driva eget företag och efter tre års studier på Hälsohögskolan arbetade hon inom akutsjukvården i Norrköping. Beslutet att fortsätta sin utbildning och bli distriktssköterska ledde till ett varierat och utvecklande arbete, samtidigt som det var en utmanande och ensam uppgift som krävde djup kunskap om både sjukdomar och livets olika skeden.

Startade eget företag

Efter tio år i yrket växte Emmas intresse för att fördjupa sig i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, vilket öppnade upp för en ny fas i hennes karriär. Detta ledde till att hon började arbeta som FoU-ledare inom äldreområdet på kommunal utveckling, där hon engagerade sig i projekt som involverade samarbete mellan 13 kommuner i Jönköpings län.

Emma började fokusera på frågor kring kommunikation i vården och introducerade rapportering enligt SBAR. Denna insikt ledde till att hon, år 2020 och med all sin erfarenhet, vågade starta sitt eget företag, Evig AB.

Digitalt rapporteringsstöd

Företaget fokuserar på att erbjuda rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Initialt skapade hon en fickbok, vilken nu har digitaliserats och omvandlats till en mobilapp, Evig-appen. Evig-appen fungerar som ett verktyg för omvårdnadspersonal och sjuksköterskor utanför sjukhuset. Det ger stöd genom att ställa frågor om olika symtom och rekommenderade mätvärden. Den genererade rapporten, baserad på SBAR, blir ett stöd vid muntlig rapportering till sjuksköterskan och kan även skickas direkt inom appen.

Innovation i ständig utveckling

Emma berättar:

− Vi har hela tiden planer på utveckling. Just nu håller vi på att ta fram ett beslutsstöd för sjuksköterskor, för Evig-appen. Beslutstödet bygger på bedömningsinstrumentet NEWS2 och möjliggör en jämlik vård för alla, på den vårdnivå som krävs. Mycket kan behandlas i primärvården men bristande kunskaper och rutiner gör att många felaktigt hamnar på akuten, det vill vi vara med och förbättra.

Emma ser Innovationsplattformen som en fantastisk möjlighet för hela länet att samarbeta och driva förbättringar inom vården.

Lämna en insikt

Välj det alternativ som passar dig bäst.
Ange vem/vilka som skulle dra nytta av en eventuell lösning samt vilken nytta lösningen skulle innebära.
Finns det något sätt att lösa problemet idag?