Navigera till sidans huvudinnehåll

Metoder vid innovation, lärande och förnyelse

Region Jönköpings läns utvecklingsavdelning, Qulturum erbjuder bland annat aktiviteter och program, såväl som coachning och stöd kring metoder och verktyg att använda i verksamheters systematiska förbättringsarbete. Metoder och verktyg är effektiva till att exempelvis hjälpa din verksamhet eller ditt projekt att hålla en tydlig struktur, uppfylla mätbara mål samt upprätta en hållbar förändringsplan. Metoder bistår i allt från kartläggning, resultatorientering, processbeskrivning till att sätta mål samt att gå från idé till genomförande.