Navigera till sidans huvudinnehåll

Kulturunderstödd rehabilitering

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. KUR genomförs i grupp och kan rekommenderas med syfte för att bryta social isolering och främja psykisk hälsa. KUR, som är en mindre kravfylld insats, kan erbjudas både vid en kort- och/eller lång sjukskrivningsperiod.

Kulturunderstödd rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta. (Diagnoser som ingår är; depression F31-F39, ångest F40-42, stressrelaterade sjukdomar F43-F48 och smärta F45.4, M79.1, M79.7, R52.2A, R52.2C, R52.9. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk.)

I mån av plats är det även möjligt att remittera patienter som är seniorer med nedstämdhet/depression och risk för isolering.
Ni kan också remittera patienter med övervikt/fetma i mån av plats.

Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet är att förbättra hälsa, såväl psykiskt och socialt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Upplägg Kulturunderstödd rehabilitering

Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med två aktiviteter i veckan och avslutas med en återträff cirka tre veckor efter avslutad rehabilitering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar/utställningar.

Gruppstart våren 2024

Vetlanda: Infoträff 6 mars - avslutning 22 maj - återträff 17 juni.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Värnamo: Infoträff 19/2 - aktivtetsstart 26/2 - avslutning 13/5 - återträff 3/6
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Gislaved: Infoträff 5 mars - aktivitetsstart 14 mars.
Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Gruppstart hösten 2024

Jönköping: Preliminärt datum infoträff 17 september, aktivitetsstart 24 september.
Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Värnamo: Datum kommer inom kort.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Gislaved: Datum kommer inom kort.
Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Vetlanda: Datum kommer inom kort.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Kontakt

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator -
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare
Sjuksköterska
M. 070-545 06 05
birgitta.ekeberg@rjl.se

Processledare Kultur för hälsa
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Tel. 010-24 242 11, 070-698 01 00
paula.bergman@rjl.se

Kontaktuppgifter Kulturkoordinatorer

Vetlanda
Ingela Carlström
070-152 09 69
ingela@icwebbdesign.se

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56
cecilia.gustavsson@varnamo.se 

Gislaved
Annie Nilsson
0371-810 00
annie.nilsson@gislaved.se

Remittera

Diagnoser som ingår är; depression F31-F39, ångest F40-42, stressrelaterade sjukdomar F43-F48 och smärta F45.4, M79.1, M79.7, R52.2A, R52.2C, R52.9. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk.

I mån av plats kan ni kan remittera patienter som är seniorer med nedstämdhet/depression och risk för isolering.

NYTT för hösten 2019 är att ni kan remittera patienter med övervikt/fetma i mån av plats.

Remissen Kultunderstödd rehabilitering KUR (tidigare Kultur på recept), är tillgänglig i remissmodulen i Cosmic men skickas brevledes.

Remiss Via Cosmic

  1. Meny / Remiss / Skicka remiss
  2. Mottagande enhet: välj "Remissmottagande enhet"
  3. Remisstyp: "Vårdbegäran"
  4. Remissmall: "Vårdbegäran extern"
  5. Remissval*: tryck på "Remissval*" och välj "Kulturunderstödd rehabilitering KUR"
  6. Fyll i uppgifterna som visas i rutan
  7. Signera och skriv ut

Remissen skickas brevledes till:

Regionens hus
Folkhälsa och sjukvård
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Box 1024
551 11 Jönköping