Navigera till sidans huvudinnehåll

Bemanning storhelger vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS2017:612) gäller samtliga kalenderdagar. Samordnings- och utskrivningsprocessen kan inte pausas pga storhelger utan att det påverkar möjligheten för personer som är utskrivningsklara att kunna komma hem. För att samordning i arbetet med utskrivningsprocessen ska fortlöpa på ett tillfredsställande sätt under storhelger behöver samtliga aktörer bemanna och vara aktiva under samma dagar med gemensam ambitionsnivå. Vanliga helger fungerar utan extra bemanning.

Om alla verksamheter avsätter tid under överrenskomna dagar så fungerar utskrivningsprocessen acceptabelt och invånaren med samordningsbehov kan komma hem tryggt, säkert och utan fördröjning.

Följande dagar krävs bemanning vid storhelger:

2024

  • Påsk: söndag 31/3
  • Midsommar: söndag 23/6
  • Jul: torsdag 26/12

2025

  • Påsk; söndag 20/4
  • Midsommar: söndag 22/6
  • Jul; fredag 26/12

2026