Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bemanning storhelger vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS2017:612) gäller samtliga kalenderdagar. För att samordning i arbetet med utskrivningsprocessen ska fortlöpa på ett tillfredsställande sätt under storhelger behöver samtliga aktörer bemanna och vara aktiva under samma dagar med gemensam ambitionsnivå. Vanliga helger beräknas kunna fungera utan extra bemanning.

Erfarenheter från genomgångna storhelger visar att om alla verksamheter avsätter tid och resurser under överrenskomna dagar så fungerar utskrivningsprocessen acceptabelt och invånaren med samordningsbehov kan komma hem tryggt och säkert.

Följande bemanning krävs vid storhelger de närmaste åren:

2021

  • Nyår: Bemanna 2/1
  • Påsk: Bemanna söndag 4/4
  • Midsommar: Bemanna söndag 27/6
  • Jul: Bemanna söndag 26/12

Observera behov i januari kommande år

2022

  • Nyår: Bemanna söndag 2/1
  • Påsk: Bemanna söndag 17/4
  • Pingst/Nationaldag: Bemanna måndag
  • Midsommar: Bemanna söndag 26/6
  • Jul: Bemanna måndag den 26/12