Navigera till sidans huvudinnehåll

Bemanning storhelger vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS2017:612) gäller samtliga kalenderdagar. Samordnings- och utskrivningsprocessen ska inte brytas pga storhelger utan att det påverkar att personer som är utskrivningsklara ska kunna komma hem. För att samordning i arbetet med utskrivningsprocessen ska fortlöpa på ett tillfredsställande sätt under storhelger behöver samtliga aktörer bemanna och vara aktiva under samma dagar med gemensam ambitionsnivå. Vanliga helger fungerar utan extra bemanning.

Om alla verksamheter avsätter tid under överrenskomna dagar så fungerar utskrivningsprocessen acceptabelt och invånaren med samordningsbehov kan komma hem tryggt och säkert.

Följande dagar krävs bemanning vid storhelger:

2022

 • Nyår: söndag 2/1
 • Påsk:  söndag 17/4
 • Nationaldag: måndag 6/6
 • Midsommar: söndag 26/6
 • Jul: måndag 26/12

2023

 • Trettonhelg: söndag 8/1
 • Påsk: söndag 9/4
 • Midsommar: söndag 25/6
 • Jul: tisdag 26/12
 • Nyår: lördag 30/12

2024

 • Påsk: söndag 31/3
 • Midsommar: söndag 23/6
 • Jul: tisdag 26/12