Navigera till sidans huvudinnehåll

E-postadresser att skicka till vid avvikelser i samverkan

E-postadresser till kommuner

Kom ihåg att ange mottagande verksamhet för avvikelsen i samverkan.

E-postadresser till vårdcentraler

De officiella brevlådorna öppnas regelbundet av personal som har till uppgift att sköta sekretessbelagd posthantering.

Vårdcentralerna Bra Liv

vardcentralernabraliv@rjl.se

Privata vårdgivare

E-postadresser till sjukhusens verksamhetsområden

 1. När kommunen skrivit en avvikelse i samverkan skickas den till berörd verksamhetsområdes funktionsbrevlåda i Regionen.
 2. När avvikelsen i samverkan ankommit till verksamhetsområdets funktionsbrevlåda skickas den vidare till berörd verksamhets funktionsbrevlåda där den hanteras och registreras i Synergi.

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

psykiatri.rehabilitering.diagnostik@rjl.se

 • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)
 • Psykiatriska kliniken Höglandet
 • Psykiatriska kliniken Jönköping
 • Psykiatriska kliniken Värnamo
 • Habiliteringscentrum
 • Rehabiliteringscentrum 
 • Rehabiliteringsmedicinska kliniken
 • Klinisk fysiologi
 • Laboratoriemedicin
 • Röntgen

Medicinisk vård

medicinsk.vard@rjl.se

 • Akutsjukvård
 • Ambulanssjukvård
 • Barnsjukvård och barnhälsovård
 • Geriatrik
 • Hudsjukvård
 • Infektion
 • Medicin

Kirurgisk vård

kirurgisk.vard@rjl.se

 • Kirurgi
 • Kvinnosjukvård och kvinnohälsovård
 • Onkologi
 • Operation- och intensivvård
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Ögonsjukvård
 • Öron-, näs- och halssjukvård