Navigera till sidans huvudinnehåll

Information till medföljande trygghetsperson

Till barnahus kommer barn mellan 0-18 år som misstänks vara utsatta för våld av någon närstående eller misstänks vara utsatta för sexualbrott oavsett relation till den misstänkte. Barnet/den unge kommer till barnahus för att de ska höras av polis. Syftet med barnahus är att samtliga samverkanspartners ska komma till barnet istället för att barnet ska behöva åka till dem. Under förhöret är det vanligt att åklagare, socialtjänst, särskild företrädare samt psykolog sitter i ett anslutande medhörningsrum och följer förhöret på en tv-skärm.

På barnahus i Jönköpings län arbetar tre socionomer som samordnare i nära samarbete med polis, åklagare, socialtjänst, psykologer samt barnläkare.

Förutom själva polisförhöret kan det i vissa fall bli aktuellt med en läkarundersökning som företrädesvis genomförs på barnahus. Socialtjänsten kommer att tala med barnet i anslutning till förhöret.

Det kan bli en viss väntetid på barnahus. Därför har vi ett väntrum där du som trygghetsperson kan sitta under förhörets gång samt där även barnet har möjlighet att läsa, spela spel och leka mm.

Du som trygghetsperson är med barnet för att skapa en så trygg situation som möjligt. Trygghetspersonen kan t.ex. vara en lärare, fritidspersonal eller förskolepersonal.

När ett barn misstänks vara utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp av någon närstående kan åklagaren fatta beslut om att barnet ska förhöras av polis utan vårdnadshavarens vetskap. En särskild företrädare (jurist/advokat) utses av tingsrätten till barnet. Den särskilda företrädaren har till uppgift att tillse barnets bästa under den rättsliga processen. Det är även den särskilda företrädaren som ansvarar för att barnet kommer till förhöret. Det händer att den uppgiften lämnas över på socialtjänsten.

Polisen kontaktar vårdnadshavarna efter förhöret och meddelar att deras barn har varit på förhör. Socialtjänsten träffar oftast föräldrarna samma dag, eller har en kontakt med dem. Socialtjänsten gör i samband med förhöret en skyddsbedömning vilket bland annat innebär att de bedömer huruvida barnet kan åka hem efter förhöret eller om det kan bli aktuellt med ett omhändertagande. I de flesta fall återvänder barnet hem samma dag.

När barnet lämnar barnahus tillsammans med dig som trygghetsperson, är det viktigt att vara uppmärksam på hur barnet reagerar och hur det mår. Det är olika från barn till barn hur man upplever besöket på barnahus och om barnet vill prata om det eller inte.

Det är inte din uppgift att informera föräldrarna om att barnet har varit på barnahus. Om de frågar varför du har varit med vid förhöret kan man informera föräldrarna om att man har varit med som stöd och trygghet för barnet. Många av frågorna som kommer kan och ska du hänvisa till polis eller socialtjänst.

Om föräldrarna lämnar sitt samtycke till socialtjänsten kan skolan/barnomsorgen få veta vilka insatser som planeras för barnet. Skolan har alltid möjlighet att ställa frågan till socialtjänsten.

Det är viktigt att alla i barnets närhet kontaktar socialtjänsten och gör en ny anmälan om oron fortsätter kring barnet.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss på barnahus: Petra Tingsvik, Jenny Stigmer och Cecilia Lidman, telefon 010-241 63 02.