Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kontaktuppgifter till kommuner


Aneby

Huvudfaxnummer 0380-464 15
(ska alltid användas vid nya patientkontakter)
Huvudtelefonummer 0380-461 75

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 46

Journummer jourtid till kommunsjuksköterska (kväll, natt och helg)
Mobil: 070-650 79 64

Hela kommunen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0380-461 04

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 46
Telefon: 0380-461 96

Hemsjukvården
Enhetschef
Telefon: 0380-465 38

Team 1
Norr - Lommaryd, Hullaryd, Vireda, Haurida, Frinnaryd, Sunhult, Marbäck
Särskilt boende/Antuna - Syrenen, Violen, Rönnen

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 33

Team 2
Söder - Askeryd, Bälaryd, allt söder om Köpmansgatan och Jönköpingsvägen
Särskilt boende/Antuna - Liljan, Linnean, Prästkragen

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 37

Team 3
Centrum - Stalpet, Vittaryd, allt norr om Köpmansgatan och Jönköpingsvägen
Särskilt boende/Rosenborg, Korttidsenheten

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 39

Hemtjänst
Enhetschef
Telefon: 0380-461 43

Särskild boende Äldre
Enhetschef
Telefon: 0380-461 44
Telefon: 0380-461 01

Rehab/korttidsenheten och Team Trygg Hemång
Enhetschef
Telefon: 0380-461 94

Funktionshinderomsorgen
Enhetschef
Telefon: 0380-461 42

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 14

Aneby kommun rehabpersonal
Arbetsterapeut
Telefon: 0380-465 34
Telefon: 0380-461 39
Telefon: 0380-461 82

Sjukgymnast
Telefon: 0380-465 20
Telefon: 0380-465 36

Eksjö

Hemsjukvårdens huvudnummer, dygnet runt alla dagar:

Fax: 0381-121 02 (Eksjö tätort) samt 0496-102 91 (Öster)
Telefon: 0381-422 40

Dagtid nås en innesjuksköterska på detta nummer som koordinerar och tar emot information eller vidareförmedla kontakter och ärenden. Telefonnumret ger ingen upptagetton då mottagaren pratar i telefon. Om du inte får svar, försök igen.

Hemsjukvård område Söder
Innefattar Almgården (SÄBO), Tuvan (Seniorboende), Ekoxen (grupp/psyk)

Områdessköterska: 0381-422 41 (dagtid)
Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

Hemsjukvård område Norr
Innefattar Marieberg (SÄBO)

Områdessköterska: 0381-422 43 (dagtid)
Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

Hemsjukvård område Centrum
Innefattar Mogården (SÄBO), Snickaren (Seniorboende)

Områdessköterska: 0381-422 44 (dagtid)
Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

Hemsjukvård område Öster
Innefattar Solgården (SÄBO) och Bobinen (Seniorboende)

Områdessköterska: 0381-422 42 (dagtid)
Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

MAS
Eva Gustafsson
Telefon: 0380-461 04

Biståndshandläggare Äldreomsorg samt handläggare LSS
Fax: 0381-366 50 (biståndshandläggarna)

Kontakta kommunens växel 0381-360 00 lämna meddelande via kontaktcenter om att ni vill komma i kontakt med en handläggare inom äldreomsorgen så ringer de upp. Detsamma gäller för LSS handläggaren. Lämna gärna namn och avdelning så är det lättare för oss att den rätta handläggaren ringer upp.

Färdtjänst Riksfärdtjänst
Beställs via Jönköpings länstrafik
Telefon: 0771-680 680

Gislaved

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare mottagningsgrupp:
Mån-fre: 8.00-11.30 12.30-16.00
Telefon: 0371-810 76

Arbetsområde: Vårdkoordinering och trygg hemgång
Telefon: 0371-810 34 och 0371-815 82

Demensteamet Gislaveds kommun
Ansvarsområde norr: Gislaved, Anderstorp och Hestra
Telefon: 0371-813 12

Ansvarsområde söder: Reftele, Smålandsstenar, Skeppshult, Burseryd och Broaryd
Telefon: 0371-811 38

LSS-handläggare
Dag 1-8
Telefon: 0371-810 59

Dag 9-16
Telefon: 0371-815 36

Dag 17-23
Telefon: 0371-810 35

Dag 24-31
Telefon: 0371-816 07

LSS/Biståndshandläggare psykiatri
Första bokstav efternamn A-J
Telefon: 0371-816 77

Första bokstaven efternamn K-Ö
Telefon: 0371-816 32

Enheten för bistånd och stöd
Telefon: 0371-106 30

Kontakta i första hand personal för respektive område. Vid frågor om gränsdragning etc. kontakta respektive områdeschef.

Faxnummer för läkemedelslistor Gislaveds kommun - förutsätts att telefonkontakt tas vid akuta läkemedelsändringar.

Hemsjukvård Gislaved/psykiatri/LSS omsorgen: 0371-813 85

Hestragården/Hemsjukvård Hestra: 0370-101 70

Hemsjukvården Anderstorp: 0371-153 43

Blomstervägen: 0371-103 86

Vitsippan: 0371-124 45

Hemsjukvård Smålandsstenar/Skeppshult/Broaryd/Burseryd: 0371-300 58

Hagagården: 0371-302 90

Mariagården: 0371-321 62

Lugnet: 0371-413 05

Ekbacken: 0371-509 09

Solbacka/Hemsjukvård Reftele får sina läkemedelslistor via vårdcentralen alt, Link

Rehabenhet hela kommunen
Telefon: 0371-810 60 måndag-fredag kl. 08.00-10.00

Områdeschef
Rehabenheten: 0371-813 31

Sjuksköterska norr
Hemsjukvård Norr (Gislaved, Anderstorp, Hestra)
Telefon: 0371-810 75, dygnet runt

Kväll, natt och helg - för kontakt med sjuksköterska på särskilt boende i norra kommundelen gäller följande telefonnummer: 0371-810 75

Vitsippan, Gislaved
Korttidsavdelning, telefon: 0371-815 02
Särskilt boende, telefon: 0371-810 53

Blomstervägen, Gislaved
Telefon: 0371-813 07

Klockargården, Anderstorp
Telefon: 0371-810 75

Enheten psykisk ohälsa, Traststigens serviceboende, Gislaved.
Telefon: 0371-826 79, 0371-826 78

Hestragården, Hestra
Telefon: 0370-38 70 49

Psykiatri, sjuksköterska
Telefon: 0371-814 94

Omsorgen, sjuksköterska
Telefon: 0371-826 07

Trygg hemgång, sjuksköterska
Telefon: 0371-827 60

Sjuksköterska söder
Hemsjukvård Söder (Reftele, Smålandsstenar, Skeppshult, Burseryd, Broaryd)
Telefon: 0371-818 75, dygnet runt

Kväll, natt och helg - för kontakt med sjuksköterska på särskilt boende i södra kommundelen gäller följande telefonnummer: 0371-818 75

Mariagården, Smålandsstenar
Telefon: 0371-818 18

Hagagården, Smålandsstenar
Telefon: 0371-818 01

Solbacka, Reftele
Telefon: 0371-236 76

Ekbacken, Burseryd
Telefon: 0371-366 64

Lugnet, Broaryd
Telefon: 0371-827 89

Psykiatri, sjuksköterska
Telefon: 0371-814 94

Omsorg, sjuksköterska
Telefon: 0371-826 07

Trygg hemgång, sjuksköterska
Telefon: 0371-827 60

Områdeschef
Enheten för bistånd och stöd
Telefon: 0371-829 49

Rehabenheten
Telefon: 0371-813 31

Sjuksköterskeorganisationen
Telefon: 0371-815 35

Gnosjö

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Maritha Josefsson
maritha.josefsson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun
Telefon: 0370-33 13 43

Biståndshandläggare
Irene Andersson
irene.andersson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun (Gnosjö, Nissafors)
Telefon: 0370 - 33 13 62

Pernilla Hartvigsson
pernilla.hartvigsson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun LSS (Trygghetsbostaden Polgatan)
Telefon: 0370 - 33 13 10

Sofie Helgesson
sofie.helgesson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun (Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm)
Telefon: 0370-33 13 19

Therese Andersson
therese.andersson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun LSS
Telefon: 0370-33 13 64

Sjuksköterska
Arbetsområde: Särskilda boende och Hemsjukvård (dygnet runt)
Telefon: 0370 - 33 13 30
Fax: 0370 - 33 13 39

Arbetstereapeut
Anna Gardell
Telefon: 0370-33 13 37

Jennie Liljendahl
Telefon: 0370-33 34 28

Anna Langdén
0370-33 13 95

Sjukgymnast
Yvonne Sköld
Telefon: 0370-33 13 36

Maja Vicic
Telefon: 0370-33 34 27

Receptionist
Arbetsområde: Rosendal
Telefon: 0370 - 33 13 60
Fax: 0370 - 33 13 66

Habo

Socialtjänstområde Habo
Telefon: 036-442 80 00
Fax: 036-442 82 80

Socialtjänstens LSS- och psykiatrihandläggare Habo kommun
Socialkontoret
Box 201
566 24 Habo

LSS-handläggare
Telefon: 036-483 33, 036-483 55
Fax:036-482 82

Habo kommun
Fax: 036-476 83

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 036-442 83 13
Mobil: 0708-48 20 45

Sjuksköterska Särskilt boende (Eken, Björken, Linden)
Telefon: 036-442 83 06
Mobil: 0708-48 20 07

Sjuksköterska Demens (Skogen, Lunden, Ängen och Gläntan)
Telefon:036-442 82 75
Mobil: 0703-01 25 86

Rehab
Arbetsterapeut: 036-442 80 85
Sjukgymnast: 036-442 80 11

Jönköping

Socialtjänstområde Jönköping

Placeringssamordnare

(Samordnare i Cosmic Link och fördelar korttids och permanentplatser i Jönköpings kommun)

Placeringssamordnarnas öppettider är:
vardagar 09.00—16.00
lördagar och söndagar: 09.00—14.00
storhelger: 09.00—14.00

Telefon: 036-10 59 67

Placeringssamordnarna har aktuella telefonnummer till äldreomsorgens biståndshandläggare, enhetschefer samt hemtjänstgrupper.

Socialtjänstens LSS/SoL handläggare, Funktionshinderomsorgen
Jönköpings kommun

Socialkontoret, Sofiahuset
Kapellgatan 21
551 89 Jönköping

Telefon: för att ansöka om hjälp och stöd ringer du till en handläggare LSS/SoL , Funktionshinderomsorgen, via kommunens växel 036-10 50 00.

Information om särskilda boenden, korttidsenheter och rehabiliteringsverksamheter i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner finns på Region Jönköpings läns intranät (begränsad behörighet)

Mullsjö

Socialtjänsten Mullsjö kommun
Mullsjö kommun
Box 800
565 18 Mullsjö
Telefon: 0392-141 00

Biståndshandläggare; funktionshinder, LSS/SoL
Telefon: 0392-141 71, 0392-141 78

Biståndshandläggare; äldreomsorg, SoL
Telefon: 0393-141 74
Telefon: 0392-141 80

Fax hemsjukvård: 0392-141 70

Sjuksköterska Hemsjukvård
0392-141 32, 0392-141 03, 0392-141 07

Margaretas Park korttid 0392-141 11

Margaretas Park Nedre 0392-141 39

Margaretas Park Övre 0392-141 10

Björkgården 0392-141 04

Helg, kväll och natt 0392-141 38

Rehab

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård, ordinärt boende samt Margaretas Park Nedre: 
0392-140 24

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård samt ordinärt boende 0392-141 73

Arbetsterapeut Björkgården samt Margaretas Park Övre 0392-141 72

Sjukgymnast 0392-141 12

Nässjö

Växel 0380-51 80 00
Biståndshandläggarna 0380-156 59 (fax)

Hemsjukvårdens sjuksköterska
Telefon: 0380-51 74 95
Fax: 0380-51 79 20

Länkar till Nässjö kommuns sidor:

Sävsjö

Huvudfaxnummer 0382-154 76 (ska alltid användas vid nya patientkontakter)
Huvudtelefonnummer 0382-154 60

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Kerstin Carlsson
Telefon: 0382-154 88

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar klockan 8-12
Telefon: 0382-154 32

BHL kan sökas genom socialförvaltningens växel 0382-154 60

Sävsjöområdet
Isabelle Björkegren
Telefon: 0382-154 32

Linnea Björling
Telefon: 0382-154 72

Stockaryd/Rörvik/Vrigstadområdet
Per Larsson
Telefon: 0382-154 44

Hemtjänst norr (Sävsjöområdet)
Maria Svensson, områdeschef
Telefon: 0382-154 90

Hemtjänst söder (Stockaryd/Vrigstad/Rörviksområdet)
Marie Gustavsson, områdeschef
Telefon: 0382-156 70
Mobil: 076-104 92 54

Ringgården, Sporren
Sporregatan 7
576 32 Sävsjö,

Carina Vang, områdeschef
Telefon: 0382-155 20
Mobil: 076-136 88 92
Fax: 0382-126 98

Sjuksköterska
Telefon: 0382-155 23
Mobil: 070-604 90 01
Fax sjuksköterska: 0382-720 03

Högagärde
Villagatan 8-12

Caroline Yderman, områdeschef
Telefon: 0382-155 59

Sjuksköterska
Mobil: 070-605 39 96
Fax sjuksköterska: 0382-124 20

Göransgården Vrigstad
Marie Gustafsson, områdeschef
Telefon: 0382-156 85

Sjuksköterska
Telefon: 0382-156 88
Mobil: 070-541 68 43
Fax sjuksköterska: 0381-342 37

Ringgården och Sporren
Sjuksköterska
Telefon: 0382-155 28
Mobil: 076-803 50 71

Hästskon och Biskopsbo
Sjuksköterska
Mobil: 073-029 01 48

Eneliden Rörvik
Sjuksköterska
Telefon: 0382-156 81
Mobil: 072-194 79 40

Södergården, Linden Stockaryd
Helena Wahlgren, områdeschef
Telefon: 0382-156 70

Sjuksköterska
Telefon. 0382-156 72
Mobil: 070-541 68 39
Fax sjuksköterska: 0382-206 09

LSS
LSS-enheten
Charkuterigatan 4 A
576 33 Sävsjö

LSS-handläggare
Rosie Persson
Telefon: 0382-154 33
Fax: 0382-144 30

Omsorgen, gruppbostäder, Vrigstad, Stockaryd och personlig assistans
Christina Koppetsch, områdeschef
Telefon: 0382-154 38

Mejerigartan Stockaryd
Sjuksköterska
Telefon: 0382-156 72
Mobil: 070-541 68 39

Omsorgen, gruppbostäder Sävsjö och personlig assistans
Områdeschef
Telefon: 0382-154 31

Gruppbostäder Ljungagatan, Eksjöhovgårdsvägen, Odengatan
Telefon: 382-155 23
Mobil: 070-604 90 01

Socialpsykiatri
Enhetschef för Boendestöd och för handläggare: Gerald Lichtenthäler
Telefon: 0382-154 77

Enhetschef för dagverksamhet psykiatri: Henrik Starkman
Telefon: 0382-156 27

Enhetschef för Hasseln: Hanna Forsell Berg
Telefon: 0382-156 29

Sävsjö kommun hemsjukvård
Journummer, dygnet runt
Mobil: 070-605 39 96

Sjuksköterska vardagar kl 13-14
Telefon: 0382-155 58

Hemsjukvård norr (Sävsjöområdet)
Område Vallsjö
Sjuksköterska
Mobil: 072-194 79 38

Sjuksköterska
Mobil: 072-194 79 39

Område Centrum
Sjuksköterska
Mobil: 072-194 79 46, 072-194 79 55

Område Ljunga
Mobil: 076-803 50 70
Mobil 070-605 39 96

Område Söder (Vrigstad, Stockaryd, Rörvik)
Distriktssköterska
Telefon; 0382-156 74
Mobil: 072-194 79 41
Sjuksköterska
Telefon: 0382-156 81
Mobil: 072-194 79 40

Fax hemsjukvård sjuksköterska
Fax: 0382-206 09

Sävsjö kommun rehabpersonal
Sävsjöområdet - Johanna Frejd
Telefon: 0382-154 87
Mobil: 076-104 92 50

Stockaryd/Vrigstad/Rörviksområdet
Sofia Hellström Mobil: 076-134 37 13
Malin Palmqvist, arbetsterapeut

Hemsjukvård Sävsjöområdet, Trygghetsboende Bryggaren
Telefon: 0382-154 85
Mobil: 076-803 50 23 (076-194 79 34)

Arbetsterapeut
SÄBO Högliden (Högagärde, Linneá-, Rönn-, Solgården), gruppbostäder: Ljungagatan, Västra Esplanaden, Eksjöhovgårdsvägen, Odenvägen, Biskopsbo, Mejerigatan
Telefon: 0382-154 85
Mobil: 072-194 79 34 (076-803 50 23)

Katarina Sjöberg, arbetsterapeut
SÄBO Södergården, Linden, Eneliden

Hemsjukvård Söder Rörvik, Stockaryd
Telefon: 0381-156 73
Mobil: 070-534 58 54

Rickard Martinsson, arbetsterapeut
SÄBO Göransgården, Hästskon, Ringgården, Sporren
Hemsjukvård Söder Vrigstad
Telefon: 0382-156 73
Mobil: 072-194 79 29 (070-534 58 54)

Tranås

Faxnummer 0140-105 22 Tranås hemsjukvård, dygnet runt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0140-686 83
Fax: 0140-185 33

Enhetschef Hemtjänst
Jourtelefon: 076-724 72 13

Hemtjänst Centrum
Telefon: 0140-688 41
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Ängaryd
Telefon: 0140-682 87
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Junkaremålen
Telefon: 0140-686 93
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Västra Berg
Telefon: 0140-683 72
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Söder
Telefon: 0140-683 72
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Falkberget
Telefon: 0140-683 01
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Skobo
Telefon: 0140-688 77
Fax: 0140-155 59

Berget
Grupp 1 Telefon: 0140-683 97
Grupp 2 Telefon: 0140-686 95
Fax: 0140-155 59

Biståndshandläggare jourtel
Telefontider måndag - fredag 8 - 9.30 och 13 - 14.30
Telefon: 0140-688 27

Camilla Bäck Allthin
070-289 75 92

Yvonne Lennartsson
070-331 85 75

Anita Olofsson
070-686 48 30

Inga-Lill Svensson
070-289 75 91

Elisabeth Wiktorsson
076-495 38 78

Marita Bohlin
070-289 75 63

Ewa-Britt
072-14 10 850

Tranås kommun hemsjukvård
Telefon 0140-37 89 24 och 0140-686 20, dygnet runt

Enhetschef för dagsjuksköterskor
Telefon: 0140-688 37
Mobil: 070-720 08 36

Enhetschef för rehab och nattsjuksköterskor
Telefon: 0140-682 84
Mobil: 070-683 82 84

Rehab för hemsjukvård och särskilt boende
Arbetsterapeut, dagtid
Telefon: 0140-686 33, 0140-681 15
Fax: 0140-37 89 76

Sjukgymnast, dagtid
Telefon: 0140-686 39
Fax: 0140-37 89 76

Tranås kommun rehabpersonal
Arbetsterapeut
Telefon: 0140-681 15
Fax: 0140-37 89 76

Sjukgymnast
Telefon:0140-686 39

Tranås kommun särskilda boenden
Östanå
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-685 86
Mobil: 070-289 75 84

Äppelstigen, korttidsavdelning
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-688 53
Mobil: 070-189 12 73

Uvaberg
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-686 10
Mobil: 070-289 75 85

Beckhemmet
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-686 67
Mobil: 070-289 75 86

Lövstagården
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-683 05
Mobil: 070-618 83 05

Ågränden
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-688 08
Mobil: 070-289 75 83

Psykiatri
Aspagården + stödboende
Telefon: 0140-686 78

Stödboende
Västra Järnvägsgatan 3 B
573 41 Tranås

Dagverksamheten
Västra Järnvägsgatan 3 A
573 41 Tranås
Telefon: 0140-686 58

Vaggeryd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Caroline Lundgren
Telefon: 0370-67 84 90
Fax: 0370-67 86 87

Biståndshandläggare/LSS-handläggare
Mottagningstelefon: 0370-67 84 41
Telefontid: 08:30 - 09:30
Fax: 0370-67 84 88

Vaggeryd
Furugården
Ekgatan 4
567 30 Vaggeryd

Sjuksköterskor
Telefon: Hemsjukvård dygnet runt 0393-67 84 04
Mobiltelefon: 070-508 45 36
Faxnummer: 0393-67 84 61

Korttidsenhet
Telefon: 0393-67 84 47

Arbetsterapeut
Telefon: 0393-67 85 99

Sjukgymnast
Telefon: 0393-67 84 99

Skillingaryd
Sörgården
Berggatan 8
568 30 Skillingaryd

Sjuksköterskor
Telefon: 0370-67 83 15
Mobiltelefon: 070-508 41 56
Fax: 0370-67 83 35

Arbetsterapeut
Telefon: 0370-67 83 25

Sjukgymnast
Mobiltelefon: 070-508 81 07

Vetlanda

Huvudfaxnummer
Hemsjukvården: 0383-970 76
Biståndshandläggare: 0383-97048
(ska alltid användas vid nya patientkontakter)

Hemsjukvården huvudtelefonnummer: 070-681 68 13

MAS
Helen Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0383-972 44
Mobil: 070-300 12 11
Fax: 0383-970 40

Kväll/natt - Hemsjukvården
Mobil: 070-681 68 13 alternativt 070-375 67 67
Fax: 0383-970 76

Hemsjukvården - helg
Mobil: 070-681 68 13
Mobil: 070-375 67 67

Myndighetskontoret (biståndshandläggare)
Helena Pettersson
Telefon: 0383-976 66
Mobil: 072-509 48 29

Det nummer som alltid är bemannat är nummer 0383-972 33. Är det ingen som svarar blir man uppringd om man lämnar ett meddelande.

TEAM NORR
C1, Bäckagården, Kvarngården
Frida Roos, biståndshandläggare
Telefon: 0383-966 95

Norrgården, Ekenässjöns hemtjänst
Charlott Samuelsson, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 49

Ekebogården
Charlotte Samuelsson, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 49

TEAM ÖSTER
Österliden
Marielle Erlandsson, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 46

Holsby, Kvillsfors, Emmagården
Anna Andersson, biståndshandläggare
Telefon: 0383-966 91

Mogärde A, C2
Sandra Hed, biståndshandläggare
Telefon: 0383-972 23

Mogärde B
Katarzyna Dankowska, biståndshandläggare
Telefon: 0383-972 43

TEAM VÄSTER
Landsbro
Charlotte Wigelius, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 48

Myresjö
Charlotte Wigelius, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 48

Vilan, Tomaslunden, Tomasgården
Ann Jigblad, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 47

Brobygården-Safiren, Opalen
Ann Jigblad, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 47

Brobygården-Pärlan, Rubinen
Charlotte Wigelius, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 48

TEAM SÖDER
Stens väg
Katarzyna Dankowska, biståndshandläggare
Telefon: 0383-972 43

Näverbyn, Nye
Anna Andersson, biståndshandläggare
Telefon: 0383-966 91

Korsberga, Österäng
Charlotte Samuelsson, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 49

SOCIALPSYKIATRI
Linda Petersson, biståndshandläggare
Telefon: 0383-578 45

Amanda Sandell Palmgren, biståndshandläggare
Telefon: 0383-975 93

LSS
Sara Holmberg, biståndshandläggare
Telefon: 0383-974 04

Jenny Hirsch, biståndshandläggare
Telefon: 0383-972 34

Vetlanda kommun hemsjukvård
Journummer, dygnet runt
Mobil: 070-681 68 13

Jennie Svensson, funktionschef
Mobil: 070-267 92 77

Demenssjuksköterska
Michael Olsson
Telefon: 0383-577 16
Mobil: 070-602 44 33

DISTRIKT NORR
Malin Nordström, områdeschef
Telefon: 0383-578 82
Mobil: 072-221 20 64

Malena Arvidsson, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 97
Mobil: 072-514 57 65

Camilla Berggren, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 11
Mobil: 076-784 08 70

Sofia Önsten, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 04
Mobil: 076-784 09 60

Jhanna Frejd, sjukgymnast
Telefon: 0383-578 96
Mobil: 072-514 59 74

Team Ekenässjön (Ekebogården, Ekenässjön, Björköby)

Kristina Petersson, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 84
Mobil. 070-267 92 87
Fax: 0383-970 34

Charlotte Blom, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 85
Mobil: 070-560 30 89
Fax: 0383-970 34

Lise-Lott Svahn, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 58
Mobil. 072-085 22 55
Fax: 0383-970 34

Lena Fasth, undersköterska
Telefon: 0383-964 86
Mobil: 070-221 42 88
Fax: 0383-970 34

Team Centrum (Bäckagården, Norrgården, Hemtjänst C1)

Annika Wessberg, sjuksköterska
Telefon: 0383-578 25
Mobil: 070-689 78 46
Fax: 0383-570 76

Amelie Hällerå, sjuksköterska
Telefon: 0383-578 19
Mobil: 070-544 14 16
Fax: 0383-570 76

Frida Bengtsson, sjuksköterska
Telefon: 0383-578 20
Mobil: 072-514 59 72
Fax: 0383-570 76

DISTRIKT VÄSTER
Malin Nordström, områdeschef
Telefon: 0383-578 82
Mobil: 072-221 20 64

Josefina Arnesson, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 01
Mobil: 076-780 57 90

Frida Björklund, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 01
Mobil: 076-780 57 90

Pia Hördegård, sjukgymnast
Telefon: 0383-964 58
Mobil: 072-573 21 97

Team Landsbro (Brobygården, Landsbro, Ramkvilla)

Ariane Lagerqvist, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 01
Mobil: 070-267 92 86
Fax: 0383-970 54

Emma Fagerberg, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 12
Mobil: 070-211 31 93
Fax. 0383-970 54

Jessica Wallsten, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 13
Mobil: 070-220 42 58
Fax: 0383-970 54

Susann Thorn, undersköterska
Telefon: 0383-964 14
Mobil: 070-544 14 13
Fax: 0383-970 54

Team Centrum (Vilan, Hemtjänst Tomaslunden)

Lena Gustavsson, sjuksköterska
Telefon: 0383-577 20
Mobil: 070-267 92 82
Fax: 0383-970 76

Annakarin Holmkvist, distriktssköterska
Telefon: 0383-577 15
Mobil: 070-304 09 37
Fax: 0383-970 76

Emilie Moberg, sjuksköterska
Telefon: 0383-577 10
Mobil: 070-645 27 65
Fax: 0383-970 76

DISTRIKT SÖDER
Carolina Hall, områdeschef
Telefon: 0383-578 18
Mobil: 070-377 23 52

Evelina Lantz, arbetsterapeut
Telefon: 0383-964 53
Mobil: 072-573 21 15

Emelie Eriksson, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 05
Mobil: 070-267 92 80

Katarina Rask, sjukgymnast
Telefon: 0383-578 13
Mobil: 072-514 59 75

Marie Engström Johansson, sjukgymnast
Telefon: 0383-967 65
Mobil: 072-210 52 60

Team Korsberga (Österäng, Korsberga, Nye, Näverbyn)
Christin Johansson, distriktssköterska
Telefon: 0383-964 15
Mobil: 070-544 14 18
Fax: 0383-970 72

Elin Carlsson, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 30
Mobil. 070-267 92 85
Fax: 0383-970 72

Mona Lindén, distriktssköterska
Telefon: 0383-964 32
Mobil: 070-544 14 12
Fax: 0383-970 72

Sofie Olofsson, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 33
Mobil: 070-304 09 35
Fax: 0383-970 72

Team Centrum (Tomasgården, Hemtjänst Stensväg/Bäckseda)
Marie Bjurelid, distriktssköterska
Telefon: 0383-577 02
Mobil: 070-267 92 81
Fax: 0383-970 76

Johanna Blomström, distriktssköterska
Telefon: 0383-964 56
Mobil: 070-211 31 94
Fax: 0383-970 76

Eva Virtamo, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 57
Mobil: 070-267 92 89
Fax: 0383-970 76

DISTRIKT ÖSTER
Carolina Hall, områdeschef
Telefon: 0383-578 18
Mobil: 070-377 23 52

Nina Kollin, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 09
Mobil: 072-514 59 66

Emelie Eriksson, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 05
Mobil: 070-267 92 80

Marie Engström Johansson, sjukgymnast
Telefon: 0383-967 65
Mobil: 072-210 52 60

Team Holsby (Österliden, Emmagården, Holsby, Kvillsfors)
Lydia Törner, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 71
Mobil: 070-267 92 84
Fax: 0383-970 30

Vakant, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 68
Mobil: 076-765 47 87
Fax: 0383-970 30

Sara Eknäs, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 69
Mobil: 070-544 14 11
Fax: 0383-970 30

Anette Adolfsson, sjuksköterska
Telefon: 0383-964 67
Mobil: 070-699 24 78
Fax: 0383-970 30

Team Centrum (Mogärde, Hemtjänst C2)
Ingeborg Krohn, sjuksköterska
Telefon: 0383-578 00
Mobil: 070-341 14 64
Fax: 0383-970 76

Vakant
Telefon: 0383-577 54
Mobil: 072-514 59 68
Fax: 0383-970 76

Linda Råsbjer, sjuksköterska
Telefon: 0383-577 50
Mobil: 070-689 78 47
Fax: 0383-970 76

KORTTIDSVÅRDEN
Ulrika Lorentzon, områdeschef
Telefon: 0383-578 93
Mobil: 070-342 77 26

Sjuksköterska korttidsboende Mosippan

Telefon: 0383-578 23
Mobil: 070-219 83 20
Fax: 0383-970 33

Sjuksköterska palliativ enhet Oasen

Telefon: 0383-578 23
Mobil: 070-622 51 29
Fax: 0383-970 33

Sjuksköterska korttidsboende Näckrosen

Telefon: 0383-578 24
Mobil: 070-267 92 88
Fax: 0383-578-39

TEAM FUNKTIONSHINDEROMSORGEN
Brita Hed, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 15
Mobil: 072-734 71 10
Fax: 0383-970 76

Anna-Karin Lindkvist, arbetsterapeut
Telefon: 0383-964 61
Mobil: 072-573 21 17
Fax: 0383-970 76

Hanna Evertsson, arbetsterapeut
Telefon: 0383-578 95
Mobil: 072-514 59 67
Fax: 0383-970 76
Brigitte Austrup, sjukgymnast
Telefon: 0383-578 91
Mobil: 072-514 59 73
Fax: 0383-970 76

Michaela Arbestål, sjuksköterska
Telefon: 0383-578 16
Mobil: 070-267 92 83
Fax: 0383-970 76

Linnea Nilsson, sjuksköterska
Telefon: 0383-577 69
Mobil: 070-689 78 43
Fax: 0383-970 76

Ulrika Lettir, sjuksköterska
Telefon: 0383-578 06
Mobil: 072-210 52 30
Fax: 0383-970 76

Vetlanda kommun särskilda boenden

Brobygården
Östergatan 3
570 12 Landsbro
Telefon: 0383-641 03

Tomasgården
Sturegatan 23 B
574 38 Vetlanda
Telefon: 0383-577 02

Vilan
Kettilsgatan 3
574 36 Vetlanda
Telefon: 0383-577 22

Näverbyn, Stenberga
Mobil: 0383-578 41

Österäng
S Kyrkogatan 6
570 10 Korsberga
Telefon: 0383-964 30

Kvarngården
Storgatan 91
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-72 44 46

Bäckagården
Bättringsvägen 6
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-578 23 Oasen
Telefon: 0383-578 24 Näckrosen
Telefon: 0383-578 25 Övriga Bäckagården

Österliden
Rudingatan 3
570 15 Holsbybrunn
Telefon: 0383-964 71

Emmagården
Alberts väg 5
570 16 Kvillsfors
Telefon: 0383-46 76 71

Norrgården
Norrvägen 10
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-578 91

Ekebogården
Skolgatan 3
574 50 Ekenässjön
Telefon: 0383-964 92
Telefon: 0383-964 93
Telefon: 0383-964 94

Stödboende
Lasarettsgatan 37 L
574 40 Vetlanda
Telefon: 0383-182 63

Falkens boende
Norra Bollgatan 13
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-967 88

Gruppboende
Nygatan 55
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-188 59

Gruppboende
Kullgatan 38 E
574 36 Vetlanda
Telefon: 0383-141 42

Gruppboende
Nyhagsgatan 6 B
574 37 Vetlanda
Telefon: 0383-109 55

Vasagatans stödboende
Vasagatan 46
574 36 Vetlanda
Telefon: 0383-139 23

Värnamo

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Anette Claesson
Telefon 0370-37 74 46
Mobil 070-568 35 56
anette.s.claesson@varnamo.se

Vårdlots
0370-37 73 20
9-12 och 13-16

Biståndshandläggare
0370-37 70 85
Måndag - fredag 9-12

Sjukgymnaster, Värnamo kommun
Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 67

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 70 22

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 79 66

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 75 09

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 79 68

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 74 82, korttids 0370-37 79 68

Team 7 Forheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 74 28

LSS sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19, 0370-37 74 15

Psykiatri sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19

Arbetsterapeuter, Värnamo kommun
Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 71

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 79 69

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 70 47

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 74 34

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 78 42

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 77 77, korttids 0370-37 75 06

Team 7 Forsheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 75 39

LSS arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 78 05, 0370-37 70 43

Psykiatri arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 75 03

Rehabtelefon Öst (team 1-4), telefontid vardagar 8-9.30
Mobil: 070-263 51 38

Rehabtelefon Väst (team 5-7), telefontid vardagar 8-9.30
Mobil: 070-265 23 69

Sjuksköterskor, Värnamo kommun
Telefonlista HSL-team 1 - 7 Värnamo kommun 2018-06-20 (pdf öppnas i nytt fönster)

Rehab
Hjälpmedel Väst
Mobil: 070-265 23 69

Hjälpmedel Öst
Mobil: 070-263 51 38

Ydre (Östergötland)

Ydre kommun - Österbymo

Växel:
0381-66 12 00
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS): 070 - 278 45 39

Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR): 0381 - 66 11 11

Hemsjukvårdschef
0381 - 66 12 73

Biståndshandläggare
070 - 586 11 26

Sjuksköterska (vård till vård)
0381 - 66 12 10
Fax: 0381 - 66 11 37

Solängens servicehus
Sjuksköterska
Telefon: 0381 - 66 12 10
Mobil: 070 - 617 89 83
Fax: 0381 - 66 11 37