Navigera till sidans huvudinnehåll

Kontaktuppgifter till kommuner

Aneby

Huvudfaxnummer 0380-464 15
Används alltid vid nya patientkontakter.
Huvudtelefonummer 0380-461 75

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 46

Journummer jourtid till kommunsjuksköterska (kväll, natt och helg)
Mobil: 070-650 79 64

Hela kommunen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0380-461 04

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 46
Telefon: 0380-461 96

Hemsjukvården
Enhetschef
Telefon: 0380-465 38

Team 1
Norr - Lommaryd, Hullaryd, Vireda, Haurida, Frinnaryd, Sunhult, Marbäck
Särskilt boende/Antuna - Syrenen, Violen, Rönnen

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 33

Team 2
Söder - Askeryd, Bälaryd, allt söder om Köpmansgatan och Jönköpingsvägen
Särskilt boende/Antuna - Liljan, Linnean, Prästkragen

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 37

Team 3
Centrum - Stalpet, Vittaryd, allt norr om Köpmansgatan och Jönköpingsvägen
Särskilt boende/Rosenborg, Korttidsenheten

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 39

Hemtjänst
Enhetschef
Telefon: 0380-461 43

Särskild boende Äldre
Enhetschef
Telefon: 0380-461 44
Telefon: 0380-461 01

Rehab/korttidsenheten och Team Trygg Hemång
Enhetschef
Telefon: 0380-461 94

Funktionshinderomsorgen
Enhetschef
Telefon: 0380-461 42

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 14

Aneby kommun rehabpersonal
Arbetsterapeut
Telefon: 0380-465 34
Telefon: 0380-461 39
Telefon: 0380-461 82

Sjukgymnast
Telefon: 0380-465 20
Telefon: 0380-465 36

Eksjö

Hemsjukvården

Sjuksköterska
Dygnet runt alla dagar: 0381-422 40
Telefontid för ej akuta ärenden kl 8-12 och kl 13-15.

Fysioterapeut/arbetsterapeut
Telefontid kl 8-9: 0381-422 45
Övrig tid telefonsvarare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0380-422 80

Fax
Eksjö tätort: 0381-121 02
Öster (Mariannelund/Ingatorp): 0496-100 60

Biståndshandläggare äldreomsorg samt handläggare LSS

Lämna meddelande via kommunens växel 0381-360 00 när ni behöver komma i kontakt med en handläggare inom äldreomsorgen eller LSS-handläggare. Lämna namn och avdelning så är det lättare för rätt handläggare att ringa upp.

Fax biståndshandläggare: 0381-366 50

Färdtjänst Riksfärdtjänst
Beställs via Jönköpings länstrafik
Telefon: 0771-680 680

Gislaved

Hemsjukvårdens sjuksköterskor

Hemsjukvård norr (Gislaved, Anderstorp, Hestra)
Expedition vardagar kl 8-9.30, 13.30-14.30: 0371-810 75
Akuta ärenden sjuksköterska: 0371-814 90

Hemsjukvård söder (Reftele, Smålandsstenar, Skeppshult, Burseryd, Broaryd)
Expedition vardagar kl 8-9.30, 13.30-14.30: 0371-818 75 
Akuta ärenden sjuksköterska: 0371-818 22

Korttids Solbacka, sjuksköterska
Telefon: 0371-815 02

Psykiatri, sjuksköterska
Telefon: 0371-814 94

Rehabenheten

Rehabenhet hela kommunen
Telefon: 0371-810 00 måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare mottagningsgrupp
Måndag-fredag: 8.00-12.00
Övrig tid: Kontaktcenter 0371-810 00
Telefon: 0371-810 76
Fax: 0371-106 30

Biståndshandläggare vårdkoordinering LINK
Måndag-fredag 8.00-16.00
Telefon: 0371-810 34 och 0371-812 81

LSS-handläggare i första hand
Telefon: 0371-810 00 måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Telefon: 0371-810 59, 816 07, 810 35

LSS/biståndshandläggare psykiatri i första hand
Telefon: 0371-810 00 måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Telefon: 0371-48 52 52, 0371-816 32

Demensteam Gislaveds kommun
Ansvarsområde norr (Gislaved, Anderstorp, Hestra)
Telefon: 0371-813 12

Ansvarsområde söder (Reftele, Smålandsstenar, Skeppshult, Burseryd, Broaryd)
Telefon: 0371-811 38

Enhetschefer och MAS

Enhetschefer för respektive område och MAS nås vi kontaktcenter 0371-810 00

Gnosjö

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Niklas Åkermo
niklas.akermo@gnosjo.se 
Arbetsområde: Gnosjö kommun
Telefon: 0370-33 13 43

Biståndshandläggare
Irene Andersson
irene.andersson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun (Gnosjö, Nissafors)
Telefon: 0370 - 33 13 62

Pernilla Hartvigsson
pernilla.hartvigsson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun LSS (Trygghetsbostaden Polgatan)
Telefon: 0370 - 33 13 10

Sofie Helgesson
sofie.helgesson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun (Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm)
Telefon: 0370-33 13 19

Therese Andersson
therese.andersson@gnosjo.se
Arbetsområde: Gnosjö kommun LSS
Telefon: 0370-33 13 64

Sjuksköterska
Arbetsområde: Särskilda boende och Hemsjukvård (dygnet runt)
Telefon: 0370 - 33 13 30
Fax: 0370 - 33 13 39

Arbetstereapeut
Anna Gardell
Telefon: 0370-33 13 37

Jennie Liljendahl
Telefon: 0370-33 34 28

Anna Langdén
0370-33 13 95

Sjukgymnast
Yvonne Sköld
Telefon: 0370-33 13 36

Maja Vicic
Telefon: 0370-33 34 27

Receptionist
Arbetsområde: Rosendal
Telefon: 0370 - 33 13 60
Fax: 0370 - 33 13 66

Habo

Socialtjänstområde Habo
Telefon: 036-442 80 00
Fax: 036-442 82 80

Socialtjänstens LSS- och psykiatrihandläggare Habo kommun
Socialkontoret
Box 201
566 24 Habo

LSS-handläggare
Telefon: 036-483 33, 036-483 55
Fax:036-482 82

Habo kommun
Fax: 036-476 83

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 036-442 83 13
Mobil: 0708-48 20 45

Sjuksköterska Särskilt boende (Eken, Björken, Linden)
Telefon: 036-442 83 06
Mobil: 0708-48 20 07

Sjuksköterska Demens (Skogen, Lunden och Ängen)
Telefon:036-442 82 75
Mobil: 0708-48 20 11

Särskilda boenden, korttidsenheter och rehabiliteringsverksamheter i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner (begränsad behörighet)

Rehab
Arbetsterapeut: 036-442 80 85
Sjukgymnast: 036-442 80 11

Jönköping

Socialtjänstområde Jönköping

Placeringssamordnare

(Samordnare i Cosmic Link och fördelar korttids och permanentplatser i Jönköpings kommun)

Telefontid mån-fre kl 10-12: 036-10 80 60

Resterande tid kan du lämna röstmeddelande.
Placeringssamordnarna ringer upp skyndsamt.

Placeringssamordnarna har aktuella telefonnummer till äldreomsorgens biståndshandläggare, enhetschefer samt hemtjänstgrupper.

Socialtjänstens LSS/SoL handläggare, Funktionshinderomsorgen
Jönköpings kommun

Socialkontoret, Sofiahuset
Kapellgatan 21
551 89 Jönköping

Telefon: för att ansöka om hjälp och stöd ringer du till en handläggare LSS/SoL , Funktionshinderomsorgen, via kommunens växel 036-10 50 00.

Mullsjö

Socialtjänsten Mullsjö kommun
Mullsjö kommun
Box 47
565 21 Mullsjö
Telefon: 0392-140 00

Biståndshandläggare; funktionshinder, LSS/SoL
0392-141 78, 0392-141 80

Biståndshandläggare; äldreomsorg, SoL
0392-141 71, 0392-141 74, 0392-141 24

Fax hemsjukvård
0392-141 70

Sjuksköterska hemsjukvård
0392-141 05 (telefontid kl 08.30-15.30, lunchstängd kl 12-13)

Margaretas Park korttid
0392-141 11

Margaretas Park 
0392-141 39

Björkgården
0392-141 04

Helg, kväll och natt
0392-141 38 (vardagar från kl 15.30)

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård i ordinärt boende
0392-140 24

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård i ordinärt boende samt Margaretas Park
0392-141 73

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård i ordinärt boende samt Björkgården
0392-141 72

Sjukgymnast
0392-141 12

Särskilda boenden, korttidsenheter och rehabiliteringsverksamheter i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner (begränsad behörighet)

Nässjö

Nässjö kommuns växel
0380-51 80 00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0380-51 88 05

Biståndshandläggare äldreomsorgen
Telefontid 8.30-9.30: 0380-51 80 00

Biståndshandläggare funktionshinderomsorgen
Telefontid 8.30-9.30: 0380-51 80 00

Hemsjukvården
Dygnet runt: 0380-51 74 95
Fax: 0380-51 79 20

Rehabenheten
Telefontid mån-fre 8-10: 0380-51 88 55

Hemtjänsten
0380-51 80 00

Korttidsboende Sjöbacken
0380-51 84 94

Särskilda boenden för äldre
Björkliden: 0380-51 80 57
Ekbackagården: 0380-51 80 36
Ingsbergsgården: 0380-51 80 55
Lillsjögården: 0380-51 80 03
Malmåkra: 0380-51 85 12
Parkgården: 0380-51 78 28
Skogsborg: 0380-51 87 02
Åkersborg: 0380-51 80 08

Länkar till Nässjö kommuns sidor:

Sävsjö

Kommunens växel
0382-154 60

Huvudfaxnummer
0382-152 00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Emma Fagerberg 0382-154 88

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar kl 8–16, 076-803 50 72

Hemsjukvården
Dygnet runt 070-605 39 96
Hemsjukvården Sävsjö, fax 0382–124 20
Hemsjukvården Vrigstad, fax 0382–342 37

Hemtjänst
Hemtjänst norr (Sävsjöområdet och Bryggaren) 0382–151 95
Hemtjänst söder (Stockaryd/Vrigstad/Rörviksområdet) 0383–154 97

Korttidsboende
Högagärde, Villagatan 8–12, Sävsjö 0382–154 80

Särskilda boenden för äldre
Ringgården, Sporregatan 7, Sävsjö 0382-155 26
Sporren, Sporregatan 7, Sävsjö 0382-155 25
Rönngården, Villagatan 8-12, Sävsjö 0382-154 82
Göransgården, Göransvägen, Vrigstad 0382-156 83
Hästskon, Göransvägen, Vrigstad 0382-156 82
Södergården, Stockaryd 0382-156 78
Södergården, Linden Stockaryd 0382-156 77

Tranås

Faxnummer 0140-105 22 Tranås hemsjukvård, dygnet runt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0140-686 83
Fax: 0140-185 33

Enhetschef Hemtjänst
Jourtelefon: 076-724 72 13

Hemtjänst Centrum
Telefon: 0140-688 41
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Ängaryd
Telefon: 0140-682 87
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Junkaremålen
Telefon: 0140-686 93
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Västra Berg
Telefon: 0140-683 72
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Söder
Telefon: 0140-683 72
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Falkberget
Telefon: 0140-683 01
Fax: 0140-155 59

Hemtjänst Skobo
Telefon: 0140-688 77
Fax: 0140-155 59

Berget
Grupp 1 Telefon: 0140-683 97
Grupp 2 Telefon: 0140-686 95
Fax: 0140-155 59

Biståndshandläggare jourtel
Telefontider måndag - fredag 8 - 9.30 och 13 - 14.30
Telefon: 0140-688 27

Camilla Bäck Allthin
070-289 75 92

Yvonne Lennartsson
070-331 85 75

Anita Olofsson
070-686 48 30

Inga-Lill Svensson
070-289 75 91

Elisabeth Wiktorsson
076-495 38 78

Marita Bohlin
070-289 75 63

Ewa-Britt
072-14 10 850

Tranås kommun hemsjukvård
Telefon 0140-37 89 24 och 0140-37 89 25 , dygnet runt

Enhetschef för dagsjuksköterskor
Telefon: 0140-688 37
Mobil: 070-720 08 36

Enhetschef för rehab och nattsjuksköterskor
Telefon: 0140-682 84
Mobil: 070-683 82 84

Rehab för hemsjukvård och särskilt boende
Arbetsterapeut, dagtid
Telefon: 0140-686 33, 0140-681 15
Fax: 0140-37 89 76

Sjukgymnast, dagtid
Telefon: 0140-686 39
Fax: 0140-37 89 76

Tranås kommun rehabpersonal
Arbetsterapeut
Telefon: 0140-681 15
Fax: 0140-37 89 76

Sjukgymnast
Telefon:0140-686 39

Tranås kommun särskilda boenden
Östanå
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-685 86
Mobil: 070-289 75 84

Äppelstigen, korttidsavdelning
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-688 53
Mobil: 070-189 12 73

Uvaberg
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-686 10
Mobil: 070-289 75 85

Beckhemmet
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-686 67
Mobil: 070-289 75 86

Lövstagården
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-683 05
Mobil: 070-618 83 05

Ågränden
Sjuksköterska, dagtid
Telefon: 0140-688 08
Mobil: 070-289 75 83

Psykiatri
Aspagården + stödboende
Telefon: 0140-686 78

Stödboende
Västra Järnvägsgatan 3 B
573 41 Tranås

Dagverksamheten
Västra Järnvägsgatan 3 A
573 41 Tranås
Telefon: 0140-686 58

Vaggeryd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Caroline Lundgren
Telefon: 0370-67 84 90
Fax: 0370-67 86 87

Biståndshandläggare/LSS-handläggare
Mottagningstelefon: 0370-67 84 41
Telefontid: 08:30 - 09:30
Fax: 0370-67 84 88

Vaggeryd
Furugården
Ekgatan 4
567 30 Vaggeryd

Sjuksköterskor
Telefon: Hemsjukvård dygnet runt 0393-67 84 04
Mobiltelefon: 070-508 45 36
Faxnummer: 0393-67 84 61

Korttidsenhet
Telefon: 0393-67 84 47

Arbetsterapeut
Telefon: 0393-67 85 99

Sjukgymnast
Telefon: 0393-67 84 99

Skillingaryd
Sörgården
Berggatan 8
568 30 Skillingaryd

Sjuksköterskor
Telefon: 0370-67 83 15
Mobiltelefon: 070-508 41 56
Fax: 0370-67 83 35

Arbetsterapeut
Telefon: 0370-67 83 25

Sjukgymnast
Mobiltelefon: 070-508 81 07

Vetlanda

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Helen Karlsson
Telefon: 0383-972 44
Mobil: 070-300 12 11
Fax: 0383-970 40

Hemsjukvården
Mobil: 070-681 68 13

Hemsjukvården, kväll, natt, helg
Mobil: 070-681 68 13 alternativt 070-375 67 67

Myndighetskontoret (biståndshandläggare)
Telefon: 0383-972 33

Huvudfaxnummer
Hemsjukvården: 0383-970 76
Biståndshandläggare: 0383-97048

Vetlanda kommun särskilda boenden

Brobygården
Östergatan 3
570 12 Landsbro
Telefon: 0383-641 03

Tomasgården
Sturegatan 23 B
574 38 Vetlanda
Telefon: 0383-577 02

Vilan
Kettilsgatan 3
574 36 Vetlanda
Telefon: 0383-577 22

Näverbyn, Stenberga
Mobil: 0383-578 41

Österäng
S Kyrkogatan 6
570 10 Korsberga
Telefon: 0383-964 30

Kvarngården
Storgatan 91
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-72 44 46

Bäckagården
Bättringsvägen 6
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-578 23 Oasen
Telefon: 0383-578 24 Näckrosen
Telefon: 0383-578 25 Övriga Bäckagården

Österliden
Rudingatan 3
570 15 Holsbybrunn
Telefon: 0383-964 71

Emmagården
Alberts väg 5
570 16 Kvillsfors
Telefon: 0383-46 76 71

Norrgården
Norrvägen 10
574 34 Vetlanda
Telefon: 0383-578 91

Ekebogården
Skolgatan 3
574 50 Ekenässjön
Telefon: 0383-964 92
Telefon: 0383-964 93
Telefon: 0383-964 94

Stödboende
Lasarettsgatan 37 L
574 40 Vetlanda
Telefon: 0383-182 63

Falkens boende
Norra Bollgatan 13
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-967 88

Gruppboende
Nygatan 55
574 31 Vetlanda
Telefon: 0383-188 59

Gruppboende
Kullgatan 38 E
574 36 Vetlanda
Telefon: 0383-141 42

Gruppboende
Nyhagsgatan 6 B
574 37 Vetlanda
Telefon: 0383-109 55

Vasagatans stödboende
Vasagatan 46
574 36 Vetlanda
Telefon: 0383-139 23

Värnamo

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Anette Claesson
Telefon 0370-37 74 46
Mobil 070-568 35 56
anette.s.claesson@varnamo.se

Vårdlots
0370-37 73 20
9-12 och 13-16

Biståndshandläggare
0370-
Måndag - fredag 9-12

Sjukgymnaster, Värnamo kommun
Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 67

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 70 22

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 79 66

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 75 09

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 79 68

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 74 82, korttids 0370-37 79 68

Team 7 Forheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 74 28

LSS sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19, 0370-37 74 15

Psykiatri sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19

Arbetsterapeuter, Värnamo kommun
Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 71

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 79 69

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 70 47

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 74 34

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 78 42

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 77 77, korttids 0370-37 75 06

Team 7 Forsheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 75 39

LSS arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 78 05, 0370-37 70 43

Psykiatri arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 75 03

Rehabtelefon Öst (team 1-4), telefontid vardagar 8-9.30
Mobil: 070-263 51 38

Rehabtelefon Väst (team 5-7), telefontid vardagar 8-9.30
Mobil: 070-265 23 69

Sjuksköterskor, Värnamo kommun
Ett nummer in: 0370-37 81 00 TeleQ

Rehab
Hjälpmedel Väst
Mobil: 070-265 23 69

Hjälpmedel Öst
Mobil: 070-263 51 38

Ydre (Östergötland)

Ydre kommun - Österbymo

Växel:
0381-66 12 00
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS): 070 - 278 45 39

Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR): 0381 - 66 11 11

Hemsjukvårdschef
0381 - 66 12 73

Biståndshandläggare
070 - 586 11 26

Sjuksköterska (vård till vård)
0381 - 66 12 10
Fax: 0381 - 66 11 37

Solängens servicehus
Sjuksköterska
Telefon: 0381 - 66 12 10
Mobil: 070 - 617 89 83
Fax: 0381 - 66 11 37