Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställa tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Region Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade som bor eller vistas i länet.

Gör din beställning så fort du vet att du behöver tolktjänst. Du kan lämna kompletterade uppgifter senare. Meddela ändringar av tid och plats. Kom i håg att avbeställa om du inte behöver tolk. Du får en bekräftelse på beställningen från oss nästkommande vardag. Om du inte får bekräftelse bör du kontakta tolkcentralen.

Tolkcentralen har teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Beställa eller avbeställa

Vill du beställa eller avbeställa?

Tolkuppdrag

Är tolkuppdraget återkommande?

Beställare

Vid akuta situationer - vid fara för liv, hälsa och egendom:

  • Ring 010-242 52 50 och tryck på 0
  • Du blir kopplad till Kontaktcenter