Navigera till sidans huvudinnehåll

Privata vårdgivare inom LOF/LOL

Fysioterapeut och läkaren kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) respektive Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL). Vården ska präglas av kvalitet, gott patientbemötande och hög tillgänglighet. Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt LOF/LOL. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se) samt Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Frågor gällande verksamheter inom LOF/LOL riktas i första hand till
Vårdval Region Jönköpings län -  vardval@rjl.se 

Ansvarig utredare är Magnus Jungvid magnus.jungvid@rjl.se

 

Frågor kopplade till avtalen riktas till Inköpsavdelningen - Inkop@rjl.se