Navigera till sidans huvudinnehåll

Privata vårdgivare inom LOF

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF (Riksdagen.se). Målet med verksamheten är att tillgodose patientens behov av fysioterapeutisk behandling för att främja livskvalitet. Vården ska präglas av kvalitet, gott patientbemötande och god tillgänglighet. Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt LOF. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)