Navigera till sidans huvudinnehåll

Kommunsamverkan

Överenskommelser mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län samt en beskrivning av ledningssystemet för samverkan.

Strukturerade lokala mötesplatser mellan vårdcentralchefer och chefer inom kommunal hälso-och sjukvård och socialtjänst.

”Att stärka relationer och tillit är A och O för att få en samverkan som håller över tid.”

”Strukturerade möten som är väl planerade ger bra förutsättningar för konstruktiva möten”. (citat från kommuner/vårdcentraler)

Mötesplatserna ska syfta till att samordna, planera, och gemensamt följa sina resultat. Då kan även behov av gemensam kompetensförstärkning/lärande och förbättringsområden synliggöras.

Trappan

 

Kontaktpersoner/stödteam:

Pia Persson, Kommunal utveckling, pia.a.persson@rjl.se
Maria Johansson, Qulturum, maria.e.johansson@rjl.se