Navigera till sidans huvudinnehåll

Kommunsamverkan

Överenskommelser mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län samt en beskrivning av ledningssystemet för samverkan.

Strukturerade lokala mötesplatser mellan vårdcentralchefer och chefer inom kommunal hälso-och sjukvård och socialtjänst.

Mötesplatserna syftar till att samordna, planera, och gemensamt följa sina resultat. Då kan även behov av gemensam kompetensförstärkning, lärande och förbättringsområden synliggöras.

Citat från kommuner/vårdcentraler:
”Att stärka relationer och tillit är A och O för att få en samverkan som håller över tid.”
”Strukturerade möten som är väl planerade ger bra förutsättningar för konstruktiva möten”. 

Sammanhangsbild för förstärkt lokal samverkan

Länk till gemensam samarbetsyta: Logga in i samarbetsrum