Navigera till sidans huvudinnehåll

Programområden och stödresurser

Samverkan för kunskapsstyrning organiseras i länsgemensamma, sjukvårdsregionala och nationella programområden. Till de tre nivåerna knyts stödresurser för exempelvis analys, forskning, läkemedel och patientsäkerhet.