Navigera till sidans huvudinnehåll

Om kunskapsstöd

Region Jönköpings län använder Fakta som stöd för patientmötet i primärvård. Till stöd den specialiserade vården finns lokala, sjukvårdsregionala och nationella vårdriktlinjer samt nationella vårdprogram och vårdförlopp.