Navigera till sidans huvudinnehåll

Om kunskapsstöd

Region Jönköpings län använder Fakta som stöd för patientmötet i primärvård. Till stöd för den specialiserade vården finns regionala, sjukvårdsregionala och nationella vårdriktlinjer samt nationella vårdprogram och vårdförlopp.