Navigera till sidans huvudinnehåll

Om kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården innebär att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Kunskapsstyrningens tre samspelande delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Region Jönköpings län samordnar införandet av nationella vårdförlopp med utvecklingen av länsgemensamma programområden och stödstrukturer.