Navigera till sidans huvudinnehåll

Om verksamhetsutveckling och ledarskap

Kunskapsstyrning är en del i Region Jönköpings län plan för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. Qulturum samlar och stöder användning av olika typer av metodstöd för innovation, lärande och förnyelse. En del av metoderna och exempel från andra regioner finns på den nationella webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.