Navigera till sidans huvudinnehåll

Om uppföljning och analys

Arbetet med kunskapsstyrning och införande av vårdförlopp följs upp i Stratsys. Region Jönköpings län använder Diverportalen för att samla och analysera data från olika system. Flera specialiteter använder nationella kvalitetsregister för att följa upp och jämföra resultat.