Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Privata vårdgivare inom LOF

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt LOF. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter. Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF (Riksdagen.se) Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)