Navigera till sidans huvudinnehåll

Samskapande med patienter och närstående

Samskapande handlar om att skapa värde genom att lära och utveckla tillsammans. Varje verksamhet behöver hitta sätt att säkerställa att patienter, brukare och anhöriga kan vara delaktiga och att deras erfarenheter tas till vara i förbättringsarbetet. Samskapande innebär ett medbestämmande, alltså en högre grad av inflytande. Att skapa goda förutsättningar för inflytande är viktigt på olika nivåer och oavsett om det gäller ett patientmöte eller ett innovationsprojekt. Det är nödvändigt för att det ska bli bra för ”Esther” och hennes familj.

Samskapande i vårdmöte är ett ömsesidigt arbete där patientens behov, resurser och erfarenheter tillsammans med vårdens kompetenser stödjer god hälsa. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för delaktighet utifrån person, behov och situation.

Att tänka på inför vårdmöte:

  • Försök att mäta personens förståelse innan ny information ges
  • Förklara saker tydligt - använd klarspråk
  • Lyft fram de tre viktigaste sakerna
  • Uppmuntra till att ställa frågor – använd öppna frågor
  • Använd ”återupprepning” (förstå-mig-rätt) för att vara säker på att personen har förstått
  • Skriv ner viktiga instruktioner eller viktig information
  • Erbjud pedagogiska material som till exempel bilder

Invånares, patienters och närståendes kunskaper, erfarenheter och synpunkter ska tas tillvara som en resurs för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

Att samskapa forskning tillsammans med representanter för den grupp man forskar om leder till förbättringar både i forskningsprocessen och resultaten. Här hittar du inspiration och verktyg för hur forskning kan samskapas.

Att involvera invånare och personer med egen erfarenhet i samskapande på olika nivåer i vården behöver inte vara så komplicerat. Ett första steg kan vara att samtala om personers tankar och idéer i samband med ett vårdmöte eller genom ett telefon- eller videosamtal.

Innehåll publiceras inom kort.