Navigera till sidans huvudinnehåll

Mätningar och statistik - Smittskydd och vårdhygien

Strama Jönköping redovisar data som baseras på antal uthämtade recept från apotek, respektive "definierad dygnsdos" (DDD), beroende på om det gäller öppenvård eller slutenvård. För vårdcentraler inom vårdvalet utgörs nämnaren av antal listade patienter. Uppgifter om DDD för sjukhusens slutenvård baseras på rekvisition och nämnaren utgörs av vårddagar enligt Socialstyrelsens definition.

Strama Jönköping publicerar rapporter om primärvårdens och slutenvårdens antibiotikaförbrukning i uppföljningssystemet Diver.