Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppföljning av vuxnas hälsa

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket, men det finns skillnader mellan länets kommuner, mellan könen och mellan socioekonomiska grupper.