Navigera till sidans huvudinnehåll

Demens/kognitiv svikt

Samarbete gällande utredning och uppföljning, multiprofessionellt teamarbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning inom demensområdet.