Navigera till sidans huvudinnehåll

Barn som anhöriga

Barn och samhälle tjänar på bättre stöd till familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. När föräldrar i dessa familjer får vård inom sjukvården och insatser från socialtjänsten måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. En ekonomisk analys visar att kostnaderna för samhället skulle kunna minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte själva utvecklar detta i vuxen ålder (NKA, Socialstyrelsen).