Navigera till sidans huvudinnehåll

Barnrättsombud

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom alla delar i regionen.