Navigera till sidans huvudinnehåll

Webbutbildningen barn som anhöriga - Våga fråga

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. 

Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 5 kap. 7 § i hälso- och sjukvårdslagen. 

Utbildningen ska även ge dig ökad kunskap om barns situation och behov i familjer som omfattas av bestämmelsen. 

Den ger dig också ett stöd för att utveckla och förfina rutiner och arbetssätt på din arbetsplats. Efter fullföljd utbildning kan du skriva ut ett intyg över genomgången utbildning.

Du måste göra en personlig inloggning till utbildningen.

Logga in hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga