Navigera till sidans huvudinnehåll

Styrgrupp barnkonventionen, Region Jönköpings län

Arbetet med att införliva FN:s konvention för barnets rättigheter i regionens verksamheter beslutades i Landstingsfullmäktige år 2001. Det systematiska arbetet har funnits i budget och verksamhetsplaner sedan 2008. Detta innebär att alla verksamheter inom Region Jönköpings län ska införliva Barnkonventionen i styrande dokument och i uppföljande dokument visa på hur de omsatts i praktiken.

Styrgrupp barnkonventionen, Region Jönköpings län, representeras av flera olika verksamheter som ska ta fram arbetssätt, stöd och verktyg för att arbetsplatserna ska kunna leva upp till lagen.

Verksamhetsrepresentanter

 • Folkhälsa och sjukvård - barnrätt: Veronica Ottosson (ordförande)
 • Folkhälsa och sjukvård - barnrätt: Pirjo Väätäjä (sekreterare)
 • Folkhälsa och sjukvård - folkhälsa: Ida-Klara Johansson
 • Barn- och ungdomsmedicin: Ann Du Rietz
 • Barnhälsovård: Marie Golsäter
 • Barnskyddsteamet: Elizabet Muhic
 • Barn- och ungdomspsykiatrin: Christel Kalbe
 • Klinisk fysiologi: Lisa Jarl
 • Psykiatriska kliniken: Katarina Johansson
 • Habiliteringscentrum: Anna-Maria Norén
 • Rehabiliteringscentrum: Elinor Petersson
 • Rehabiliteringsmedicin: Mariana Ekman
 • Vårdcentralerna Bra Liv: Ann-Charlotte Lilja
 • Qulturum: Berit Axelsson
 • Kultur och utveckling: Cajsa Löf
 • Regionbibliotek: Lena Jonsson
 • SMOT Unga Spira: Lolllo Olesen

Arbetsområden