Navigera till sidans huvudinnehåll

Klinisk fysiologi

Verksamhetschef
010 – 24 234 05

Biträdande verksamhetschef
010 - 24 234 29

Verksamhetsutvecklare
010 - 24 234 14

Områdeschef
010 - 24 290 69
010 - 24 234 56

Tidbokning/förfrågningar
010– 24 234 20 / Fax 010 –24  234 19

Sektionsledare thoraxsektionen
010 –24 233 49

Sektionsledare neurofysiologiska sektionen
010 –24 234 54

Sektionsledare nuklearsektionen
010 –24 234 06

Vårdadministratör
010 –24  234 22, 010 –24 234 46

Klinisk fysiologi Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden

Tidbokning/förfrågningar/vårdadministratör
010 –24 354 69
Fax 010 – 24 375 12

Sektionsledare
010-24 355 39

Klinisk fysiologi Höglandssjukhuset Eksjö, 1177 Vårdguiden

Tidbokning/förfrågningar/vårdadministratör
010- 24 234 22

Sektionsledare
010-24 355 39

Klinisk fysiologi Värnamo sjukhus, 1177 Vårdguiden

Tala direkt med en specialist inom diagnostik är en gemensam tjänst för röntgen, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi i Region Jönköpings län. Hit kan läkare ringa för att tala med en specialist om undersöknings- eller provsvar, samt ställa frågor om hur patienten ska utredas, till exempel val av undersökningsmetod. Tjänsten är inte till för att ställa frågor väntetider. Dessa frågor besvaras av sekretariatet inom respektive verksamhet.

Anknytning 144 14 bemannas måndag till fredag klockan 8–16.

Diagnostiska specialiteter som är ansluta till Tala direkt med en specialist inom diagnostik:

 • Radiologi (Jönköping, Eksjö och Värnamo)
 • Mammografi
 • Klinisk patologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk kemi
 • Klinisk fysiologi

Tala direkt med en specialist inom diagnostik är en gemensam tjänst för röntgen, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi i Region Jönköpings län. Hit kan läkare ringa för att tala med en specialist om undersöknings- eller provsvar, samt ställa frågor om hur patienten ska utredas, till exempel val av undersökningsmetod. Tjänsten är inte till för att ställa frågor väntetider. Dessa frågor besvaras av sekretariatet inom respektive verksamhet.

Anknytning 144 14 bemannas måndag till fredag klockan 8–16.

Diagnostiska specialiteter som är ansluta till Tala direkt med en specialist inom diagnostik:

 • Radiologi (Jönköping, Eksjö och Värnamo)
 • Mammografi
 • Klinisk patologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk kemi
 • Klinisk fysiologi