Navigera till sidans huvudinnehåll

Analyser som kan tas i Trombinrör med gel (RST-rör)

RST (Rapid Serum Tube) är provtagningsrör som innehåller trombin för snabb koagulering av blodet. Detta är en förutsättning för att analysen kan utföras inom kortare tid. Rören rekommenderas för användning vid utredning av patienter på akutmottagningar.

RST-rör (trombinrör) bör inte användas hos patienter som behandlas med mycket höga doser av heparin eller andra trombinhämmare (APTT>200 s), eftersom det kan ge otillförlitliga analysresultat.

Analyser som kan tas i Trombinrör med gel:

 • S-ALAT,
 • S-ASAT,
 • S-Albumin,
 • S-ALP,
 • S-Bilirubin,
 • S-Bilirubin, konjugerat,
 • S-Calcium,
 • S-Calcium, korrigerat,
 • S-CK,
 • S-CRP,
 • S-Cystatin C,
 • S-Ferritin,
 • S-Fosfat,
 • S-GT,
 • S-Haptoglobin,
 • S-hCG,
 • S-HDL-kolesterol,
 • S-Järn,
 • S-Kalium,
 • S-Klorid,
 • S-Kobalamin,
 • S-Kolesterol,
 • S-Kortisol,
 • S-Kreatinin,
 • S-LD,
 • S-LDL-kolesterol,
 • S-Magnesium,
 • S-Natrium,
 • S-Pankreasamylas,
 • S-Paracetamol,
 • S-Salicylat,
 • S-Transferrin,
 • S-Triglycerider,
 • S-TSH,
 • S-T4, fritt,
 • S-T3, fritt,
 • S-Urat,
 • S-Urea.