Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställningsremiss för provtagning

För att provtagning ska kunna utföras krävs en formell beställning. Beställningen (remissen) ska patienten ha med sig i handen vid provtagningen. I undantagsfall kan vårdgivare skicka remissen till funktionsbrevlådan för det laboratorium där provtagningen ska utföras alternativt faxas (utan personnummer/namn). Provtagning utförs inte på beställning som är skriven för hand på löst papper eller som ett SMS/mejl i mobiltelefon.

Remissen ska innehålla beställarens företagsnamn (org.nummer vid förstagångsbeställning), adress (eventuellt fakturaadress om annanän svarsmottagaren), namn på remittent, telefon- samt vid behov fax-nummer. Det ska tydligt framgå vilka analyser som önskas samt patientens personnummer och namn. Dessa uppgifter ska helst inte vara skrivna för hand då det ibland är svårt att tyda handskriven text. Om remiss faxas fyller provtagaren i patientens namn och personnummer.

Det går även att använda regionens Allmän/konsultremiss.

Om remissen kommer från annan region, används namnetikett på provtagningsröret. (kan tas ut i Cosmic). Skriv provtagningsdatum på etiketten samt helst önskad analys/analyser. Använd inte de klisteretiketter som kan finnas på externa remisser då dessa inte alltid innehåller patientens personnumer.