Navigera till sidans huvudinnehåll

Blodprovtagning

God provtagningsteknik och rätt hantering av proverna är förutsättningen för korrekta analysresultat.

Utförs i regel på provtagningscentralen, vårdcentralen eller på respektive vårdavdelning (av vårdpersonal).

Patienten ska vara väl informerad av beställaren om vilka prover som ska tas och om det finns några särskilda anvisningar som gäller inför provtagningen. Det är viktigt att patienten förberetts på rätt sätt inför provtagningen. Provtagningstidpunkt, medicinering, kost, fasta, fysisk aktivitet kan påverka analysresultat. Provtagningsanisningar finns under respektive analys i provtagningshandboken.

Vila före provtagningen är en viktig förutsättning att eliminera påverkan av kroppsläget. De flesta referensintervall är baserade på prov som har tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

Fasteprov innebär att ingen föda eller dryck intas minst 10 timmar före provtagning. Vatten får drickas i liten mängd. Det är inte heller tillåtet att röka eller snusa. Fasteprov ska tas på morgonen.

Vilken rörtyp som ska användas för respektive analys framgår av Provtagningshandboken.

Venprovtagning

Vid venprovtagning ska samtliga rör med tillsats fyllas tills vakuumeffekten upphör för att det ska bli rätt proportion mellan blod och tillsats i röret. Rör med tillsats ska fyllas till markering på etiketten.
Samtliga rör ska vändas omsorgsfullt 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Blodvagga rekommenderas.

Vid venprovtagning med flera vakuumrör rekommenderas följande ordningsföljd:

  • Koagulationsrör (ljusblå propp)
  • Serumrör med eller utan gel (gul eller röd propp)
  • RST-rör (orange propp)
  • Heparinrör med eller utan gel (mintgrön eller mörkblå propp)
  • EDTA (lila propp)
  • Glukos (rosa propp)
  • Övriga

Försök ta venösa blodprov med så lite stas som möjligt, maximalt under 1 minut. Muskelarbete (till exempel ”pumpning” med handen) kan ge felaktiga analysresultat.

Ta aldrig blodprov från arm som tar emot eller just tagit emot infusion!
Provtagning rekommenderas inte att utföras inom 24 timmar efter tillförsel av intravenös kontrastmedel vid normal njurfunktion.
Undvik också provtagning via inneliggande perifer kateter under och timmarna efter en infusion.
Provtagning från central venkateter (CVK) bör undvikas. Om det sker måste tillräcklig volym ”slaskblod” aspireras före provtagningen för att provet ska vara representativt. Slaskblodets volym beror på den inneliggande kateterns volym. Generellt gäller att man bör aspirera en volym som är 2 - 3 gånger kateterns volym.

Se även Vårdhandboken.
se länk till Vårdhandboken (öppnas i nytt fönster).

Observera! Prov för koagulationsprover bör ej tas via inneliggande kateter.

Provmärkning

All provtagning ska ske i rör som etiketterats i direkt anslutning till provtagningen. Identiteten ska kontrolleras genom uppvisande av fotolegitimation eller att patienten själv uppger namn och personnummer. Om patienten inte själv kan uppge sin identitet, kontrollera då mot identitetsband eller med någon medföljande person. Kontrollen ska utföras även om patienten är känd för provtagaren. Kontrollera dessa uppgifter mot de som finns på samtliga remisser och etiketter.

Provförvaring
Provrör ska efter provtagningen förvaras stående i rumstemperatur. Om blodet koagulerar i liggande provrör fastnar koagel i proppen, med risk för dålig serumseparation och blodstänk vid öppnandet.
Alla prover bör lämnas till laboratoriet snarast möjligt.

Om inget annat anges i provtagningshandboken, ska prover tagna i rör med gul eller röd propp centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning. Dessa rör ska stå 30 minuter före centrifugering för att få en god serumseparation. Övriga förvaringsanvisningar, se respektive analys i provtagningshandboken.

Serum eller plasma som avskilts inom 2 timmar efter provtagningen kan i de flesta fall förvaras i kyla (2 - 8°C) något eller några dygn.

Ange alltid tid för provtagning på remissen!