Navigera till sidans huvudinnehåll

Faderskapstest

Laboratoriemedicin tar faderskapsprov i ärenden från:

 • Tingsrätten/domstolen
 • Socialförvaltningen/familjerätten
 • Privata ärenden

Alla ärenden måste vara anmälda till Rättsgenetiska avdelningen i Linköping innan provtagning utförs. Beställaren av provtagningen ansvarar för att anmälan är gjord.
På websidan www.rmv.se (öppnas i nytt fönster) finns information för privatpersoner om utredningen.

Munskrapsprov: provtagningssats rekvireras från rättsgenetiska i Linköping (skriftlig instruktion medföljer, instruktionsfilm finns på länk www.rmv.se, öppnas i nytt fönster).
Blodprov: 1 st 3 mL EDTA rör. Kapillärt 2 microtainerrör med EDTA.

Provtagningsintyg

Den som ansvarar för provtagningen ska före provtagningen utfärda provtagningsintyg och då det är aktuellt ska även samtyckesblankett och fullmakt från vårdnadshavare medfölja provtagningsintyget. Blanketterna finns på websidan www.rmv.se (öppnas i nytt fönster).

Vid beställare ska det stå namn och adress på den som betalar ärendet. Är tingsrätten/domstolen beställare skrivs även Mål/ärendenummer här.

Intyg att provet är taget ska skickas till beställaren. Intyget finns under Kallelser och anvisningar/Övriga patientinstruktioner (länk till provtagningshandboken, öppnas i nytt fönster)

Kontroll av provgivarens identitet

Innan prov tas ska provtagaren kontrollera provgivarens identitet. Utför noggrann legitimationskontroll mot giltig Id-handling. Titta noga på fotot, namnteckningen och utgångsdatum. På intyget ska det anges hur identiteten har styrkts. Skriv under intyget vid avsedd plats.

Provgivaren ska bekräfta sin identitet genom att underteckna intyget innan provet tas. Namnteckningen jämförs mot id-handlingen. Om provgivarens identitet har styrkts av någon annan, ska även den personen teckna sitt namn på intyget. Om provgivaren inte fyllt 18 år, ska vårdnadshavare eller den som annars har styrkt provgivarens identitet underteckna intyget.
Om provgivaren inte fyllt 18 år, ska vårdnadshavare eller den person som har styrkt provgivarens identitet underteckna intyget.

Märkning av prov

Innan ett prov tas ska provtagaren märka FTA-pappret/provtagningsröret med provgivarens namn och personnummer. Utför provtagningen. Om blodprov tas ska EDTA-röret vändas 10 gånger efter provtagningen. FTA-pappret ska torka 1 timme innan det kan skickas. Tänk på att det förvaras på säker plats.

Betalning/fakturering

Privata ärenden: Betalar provtagningsavgift vid provtagningen, 656 kr (ej högkostnadsgrundande). Gör så här:

 • Sök fram patienten i vårdmottagarlistan
 • Fyll i: Vårdtjänst (Provtagning)
 • Vårdgivare (eget namn)
 • Legitimationssätt
 • Välj Patientavgift Cosmic kod 310 avgiftsfritt.
 • Vid Varor klicka på knappen ändra.
 • Välj Provtagning utan moms.
 • Välj Faderskapsutredning. Klicka på högerpilen.
 • Ok. Spara.

Provtagning begärd från domstol/tingsrätt/familjerätt:
Använd blankett: Fakturaunderlag då annan än patienten ska betala för fakturan. Skickas till öppenvårdsredovisningen.

Skicka provet

Prov och provtagningsintyg ska skickas i samma försändelse. Provtagaren ansvarar för att packa och skicka provet.

Munskrapsprov: Efter 1 timme torktid: vik skyddspappret över FTA pappret och lägg det tillsammans med provtagningsintyget i ett kuvert och sänd till adressen nedan. 

Blodprov: Direkt efter avslutad provtagning packar provtagaren röret. Lägg röret i en hylsa, skicka tillsammans med provtagningsintyget i ett kartongliknande kuvert och sänd till adressen nedan.

Rättsmedicinalverket
Avdelning för rättsgenetik och rättskemi
Box 1383
581 13 Linköping 
Lägg påsen i utgående post.