Navigera till sidans huvudinnehåll

Kapillärprovtagning

Kapillärprovtagning medför risk för mindre tillförlitliga analysresultat och bör endast användas då venös provtagning inte kunnat utföras, till exempel svårstuckna patienter och barn.

Planerad kapillärprovtagning

  • Planerad kapillärprovtagning görs endast inom Länssjukhuset Ryhov.
  • Laboratoriets personal utför provtagning efter beställning via remiss.
  • Remiss ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 21.00 kvällen före provtagningsdagen.
  • Önskad provtagningstid ska anges på remissen.

Akut kapillärprovtagning

Akut kapillärprovtagning beställs dygnet runt på:

  • telefon (010-24)2 20 00 - Jönköping
  • telefon (010-24)3 52 70 - Eksjö
  • telefon (010-24)5 33 42 - Nässjö
  • telefon (010-24)4 76 55 - Värnamo.

Provtagningsetiketter (alternativt remiss) ska finnas på avdelningen när provtagaren kommer, för att undvika försening.