Navigera till sidans huvudinnehåll

Nationellt referenslaboratorium för Borrelia och andra fästingburna bakterier

NRL-uppdraget (nationellt referenslaboratorium) delas med Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, men båda laboratorierna kan företräda den nationella referensfunktionen.
Tillsammans kan vi erbjuda ett brett utbud av analysmetoder för såväl primär som bekräftande diagnostik, vissa referensmaterial samt rådgivning (se specifikation nedan).

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län
Kontaktperson Anna J Henningsson
Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl 08:00-16.30, tel 010-242 20 00 eller epost laboratoriemedicin@rjl.se
(ange ämne Referensdiagnostik Borrelia/NRL).

Analyser

Analys

Ackreditering

Svarstid

Kostnad

Analyserande lab

Antikroppspåvisning i serum (CLIA), Liaison Borrelia IgG (DiaSorin, Saluggia, Italien)

Ja

1-4 dagar

220 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Borrelia-specifikt antikroppsindex: Liaison Borrelia IgG (DiaSorin, Saluggia, Italien). 

Ja

1-4 dagar

879 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Antikroppspåvisning i serum (immunoblot): EUROLINE Borrelia RN-AT IgG och IgM (EUROIMMUN AG, Lübeck, Tyskland)

Nej

1-7 dagar

1231 kr
(IgM + IgG)

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Borrelia-specifikt antikroppsindex (Luminex): recomBead Borrelia IgG (Mikrogen GmbH, Neuried, Tyskland)

Nej

1-7 dagar

1996 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

CXCL13-analys i cerebrospinalvätska: Reascan CXCL13 (Oy Reagena Ltd, Finland)

Nej

1-7 dagar

818 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Påvisning av Borrelia-specifik nukleinsyra i cerebrospinalvätska, ledvätska eller biopsimaterial: Realtids-PCR (16S rRNA)

Nej

1-7 dagar

807 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Påvisning av Borrelia miyamotoi nukleinsyra i cerebrospinalvätska och/eller serum: Realtids-PCR (flaB-genen)

Nej

1-7 dagar

807

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Påvisning av Anaplasma phagocytophilum nukleinsyra i plasma eller helblod (EDTA), realtids-PCR (gltA-genen)

Nej

1-7 dagar

807

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Antikroppspåvisning Anaplasma phagocytophilum IFA IgG, Focus diagnostics. (Cypress, California, U.S.A)

Ja

1-7 dagar

255

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Remiss

Remiss Borrelia

Referensmaterial

Referensmaterial

Beskrivning

Kostnad

Laboratorium

Serum

Antikroppspositiva prover från kliniskt och serologiskt välkaraktäriserade patienter. Antikroppsnegativa prover från blodgivare samt kliniskt och serologiskt utvärderade patienter.
Vi samarbetar gärna kring metodutvärderingar och kan då bidra med provmaterial från vår biobank .

Samarbete efter överenskommelse

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Bakteriestammar

Kliniska isolat av B. afzelii, B. garinii och B. burgdorferi sensu stricto.

Vi kan vid särskild förfrågan dela med oss av isolat till självkostnads-pris, ca 4000 kr/isolat.

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Expertstöd

Diagnostikstöd:  Stöd efter förfrågan för utredning av patient med misstänkt infektion. Vi kan även vid behov bistå med såväl primär som bekräftande diagnostik.

Metodstöd: Vi kan bistå med material och erfarenhet vid metodval, validering och implementering.

Kvalitetsstöd: Vi kan bistå med kontrollmaterial, second opinion och verifiering av fynd med annan/kompletterande metod.

Information: Spridning av information via nätverkets webbportal.

Forskning och samverkan