Navigera till sidans huvudinnehåll

Rh-profylax (anti-D)

Individer som saknar D-antigenet kan bilda anti-D (antikroppar mot D-antigenet) till exempel vid graviditet med RhD positivt foster. För att förhindra detta ges s.k. Rh-profylax till RhD negativa kvinnor, som bör på ett RhD positivt foster, i graviditetsvecka 29 och efter förlossning av RhD positiva barn samt vid abort, aminocentes, yttre vändning med mera.

Rh-profylax ges också till RhD negativa kvinnor <50 år som transfunderas med trombocytkoncentrat  som kan innehålla RhD positiva erytrocyter. Blodcentralen informerar om detta när det är aktuellt.

Rh-profylax kan inte förebygga immunisering om RhD positiva erytrocyter transfunderats, till exempel vid brist på RhD negativt blod.

Passivt tillförda antikroppar i form av Rh-profylax kan påvisas i plasma flera månader efter injektionen. De kan ej skiljas serologiskt från sådana antikroppar som produceras vid en aktiv immunisering.
Tidigare kända antikroppar, transfusionsreaktioner och transfusioner ska alltid uppges på remiss för blodgruppering/förenlighetsprövning.

När det gäller patienter som fått Rh-profylax ska prov tagna inom 6 månader efter injektionen åtföljas av uppgift om när profylaxen gavs.