Navigera till sidans huvudinnehåll

Svarsrutiner hos laboratoriemedicin

Svarsrutiner på laboratoriemedicin

Analyser besvaras fortlöpande så fort de blivit godkända. När analys godkänts, sänds svar på olika sätt till beställaren (elektroniskt och/eller med papper).

Länsinvånare har tillgång till provsvar från klinisk kemi i journalen på 1177.se.

Rutinsvar

Provsvar från laboratoriemedicin (med vissa undantag) förmedlas till BOS. De godkända svaren sänds över med ett intervall av 2 minuter.

Analyssvar utskrivna i pappersformat från samtliga laboratoriespecialiteter skickas en gång per dygn till externa kunder. Interna kunder kan vid behov själva skriva ut svar i pappersformat från BOS.

Akutsvar

Det går även att begära akutsvar. Rutinerna är olika för laboratoriespecialiteterna:

Klinisk kemi

Var noga med att beställa akuta analyser på separat beställning om fler analyser önskas i samma beställning. Om analyser beställs på pappersremiss 1- 4 markeras ruta för Akut. Svarstider för akuta analyser finns angivet under respektive analys i provtagningshandboken.

Provrör som är märkta akut prioriteras även i våra instrument och har förtur i analysserierna. Svar lämnas så fort resultatet godkänts. Externa kunder får sina provsvar via telefon alternativt fax. Särskilda rutiner finns vid faxning av provsvar med patientuppgifter.
Ingen extra debitering görs för akuta analyser.

För akut utförande av en analys som vanligtvis inte kan begäras akut, krävs en överenskommelse med laboratoriet via kundtjänst på telefon 010-242 20 00.

Mikrobiologi

Var noga med att beställa akuta analyser på separat beställning om fler analyser önskas i samma beställning. Om analyser beställs på pappersremiss, ange i fält Kliniska data om svar önskas akut. Om det finns möjlighet att analysera provet akut, får kunden svaret så fort analysen är färdig, se svarsalternativ under rubriken Klinisk kemi ovan.
För akut utförande av en analys som vanligtvis inte kan begäras akut, krävs en överenskommelse med laboratoriet via kundtjänst på telefon 010-242 20 00.

På mikrobiologen debiteras vissa akuta analyser med 100 procent på priset då det krävs extrapersonal.

Patologi 

Svarsrutiner finns angivet i provtagningshandboken. Önskad svarstid anges på beställning och kan medföra extra kostnad, se provtagningshandboken.

Transfusionsmedicin

Rutiner för beställning och svar finns angivet i provtagningshandboken.