Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser, PNA, är analyser som utförs av vårdpersonal inom slutenvård och primärvård. För att få tillförlitligt analysresultat sker val av metod i samråd mellan vårdenhet och laboratoriemedicin.