Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser, PNA, är analyser som utförs av vårdpersonal inom slutenvård och primärvård. För att få tillförlitligt analysresultat sker val av metod i samråd mellan vårdenhet och laboratoriemedicin.

Kontakt