Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser, PNA, är analyser som utförs av vårdpersonal inom slutenvård och primärvård. För att få tillförlitligt analysresultat sker val av metod i samråd mellan vårdenhet och laboratoriemedicin.

Länssjukhuset Ryhov och länsövergripande blodgaskoordinator 

Anna-Lena Lindström
Epost: anna-lena.lindstrom@rjl.se
Telefon: 010-242 23 42

Länssjukhuset Ryhov och Primärvården Jönköping

Yvonne Lindström
Epost: yvonne.lindstrom@rjl.se
Telefon: 010-241 05 54

Höglandssjukhuset och primärvården Höglandet

Anna Angel
Epost: anna.angel@rjl.se
Telefon: 010-243 23 74

Värnamo sjukhus och primärvården Värnamo

Eija Pettersson
Epost: eija.pettersson@rjl.se
Telefon: 010-241 05 53

Mikrobiologen

Elina Nordin
Epost: elina.nordin@rjl.se
Telefon: 010-242 64 81

Uppkopplade analysinstrument

Linda Svensson
Epost: linda.m.svensson@rjl.se
Telefon: 010-242 23 85

Vid behov av ny streckkod med ditt användarID så maila namn, användarID och arbetsplats till:

P-CRP, P-Glukos och B-Hb
6 utskick per år (v. 6, 15, 22, 35, 42 och 49)

D-dimer
Pausad tillsvidare

Strep A
2 utskick per år (april och september)


/1
/2
/3